Zvýši cenu poistenia nová daň?

24.január 2019

Nový rok priniesol viacero zmien v oblasti financií. Jednou z takých je aj nová 8 % daň z neživotného poistenia, ktorú poisťovne odvádzajú do štátneho rozpočtu. Ako klient poisťovne sa tak právom pýtate: "O koľko sa zvýši cena poistného, ktoré platím?"

Nová daň vyvolala nevôľu

Nový zákon o dani z neživotného poistenia, vyvolal vlnu nevôle nielen medzi poisťovňami, ale aj medzi klientmi, ktorí sa oprávnene obávali zdražovania poistenia. Zákon sa dotýka všetkých ľudí, ktorí sú poistení a chcú byť pripravení na neočakávané udalosti. Sú to všetci tí, ktorí majú poistený dom, byt, auto, zodpovednosť za škodu alebo úrazové poistenie.

Daň z poistenia v plnej miere nahradila 8 % odvod, ktorý poisťovne doposiaľ platili z poistných zmlúv platných od 1.1.2017. Nová daň sa týka produktov neživotného poistenia retroaktívne, čiže aj tých zmlúv, ktoré boli uzatvorené pred rokom 2017. Poisťovne s ním v minulosti nerátali a tak je pochopiteľné, že si výšku tejto dane môžu kompenzovať vyššími cenami poistenia.

Akých poistných zmlúv sa daň týka

Nová daň sa týka všetkých produktov neživotného poistenia, napríklad:

  • poistenia nehnuteľnosti,
  • poistenia domácnosti,
  • poistenia zodpovednosti za škodu,
  • úrazového poistenia, vrátane pracovných úrazov,
  • cestovného poistenia,
  • poistenia choroby,
  • havarijného poistenia,
  • poistenia právnej ochrany,
  • asistenčných služieb.

Výnimkou je Povinné zmluvné poistenia, pri ktorom aj naďalej ostáva 8 % odvod. Preto ak sa klientovi zvýšila cena tohto poistenia, určite to nesúvisí s novou daňou.

Všetky poistenia drahšie o 8 %?

Ministerstvo financií SR tvrdí, že nová daň nič nezmení a len nahradila doterajší 8 % odvod.

Platí to však čiastočne, nakoľko ľudia, ktorí si uzatvorili poistnú zmluvu po 1. 1. 2017, by podľa poisťovní nemali pocítiť žiadne navýšenie existujúcej poistky, pretože v nich už bol zahrnutý 8 % odvod. V poistných zmluvách uzatvorených pred týmto dátumom poistná daň napočítaná nie je a môže sa stať, že niektoré poisťovne pristúpia k navýšeniu poistného.

Podľa vyjadrení niektorých poisťovní, nie všetky staršie poistky čaká osempercentné navýšenie a jeho výška sa bude určovať od aktuálneho rizikového profilu klienta, respektíve jeho škodovosti z predchádzajúceho obdobia.

Výpoveď zmluvy môže byť dobrý, ale aj zlý nápad

Poisťovne sú povinné informovať klientov o novej výške poistného už 10 týždňov vopred (pred výročím uzavretia poistenia). Je to dostatočne dlhý čas na to, aby klienti podali v pôvodnej poisťovni výpoveď zmluvy, pokiaľ neakceptujú novú výšku poistného. Zákonom určená výpovedná lehota je 6 týždňov, čo je dostatočný čas na prípadnú zmenu poisťovne.

Sú tu však takí, ktorí majú niekoľko ročné poistné zmluvy a platia len pár eur (napr. úrazové poistenie). V minulosti bolo spomínané úrazové poistenie omnoho lacnejšie, častokrát s lepšími poistnými podmienkami. Pre takýchto klientov nie je výpoveď poistenia výhodná.

Musíme podotknúť riziko podpoistenia nehnuteľností, ktoré vzniká v dôsledku veľmi starých zmlúv poistenia nehnuteľností a domácností. Pozitívny efekt tak môžete docieliť v prípade zrušenia starej zmluvy a uzatvorenia nového poistenia. Pred tým odporúčame urobiť si prieskum trhu alebo sa poradiť so skúseným poistným špecialistom.

Zdroje: https://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-213/2018, https://www.pozicka.sr/nova-dan-na-poistky/, http://www.zltyanjel.sk/2018/06/21/od-1-januara-2019-zacne-platit-nova-dan-z-nezivotneho-poistenia/


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk