Zmeny v stavebnom sporení

21.marec 2018

O zmenách v stavebnom sporení sa hovorí už dlho. Avizované opatrenia a systémové zmeny v stavebnom sporení, ktoré sa v súčasnosti chystajú, by mali priniesť efektívnosť, účelovosť a adresnosť štátnej podpory.

Často sa totiž stávalo, že zo štátnej podpory stavebného sporenia si sporitelia kupovali autá alebo iný tovar. Tým sa minul cieľ, kvôli ktorému stavebné sporenie vzniklo a to, že sa nasporené peňažné prostriedky spolu so štátnou prémiou použijú výlučne na stavebné účely.

Na aké zmeny v stavebnom sporení sa pripraviť?

1. Dokladovanie využitia peňazí

Aktuálny stav: V súčasnosti tzv. priateľskí sporitelia, ktorí sporia peniaze v stavebnom sporení viac ako 6 rokov a nepožiadali o stavebný úver, môžu finančné prostriedky vrátane štátnej prémie použiť na čokoľvek, čiže nemusia dokladovať, na aký účel peniaze použili.

Po novom: Využitie peňažných prostriedkov zo stavebného sporenia vrátane štátnej prémie bude viazané výlučne na stavebné účely. Tento účel budú musieť doložiť aj tí, ktorí zdedili úspory zo stavebného sporenia. V opačnom prípade môžu dedičia o štátnu prémiu prísť.

Koho sa zmena dotkne: Len novo uzatvorených zmlúv. Súčasní klienti, ktorí už majú uzatvorené staré zmluvy, dotknutí nebudú.

2. Štátna prémia nebude pre bonitných

Aktuálny stav: Štátnu prémiu získa každý stavebný sporiteľ, bez ohľadu na príjem. Stačí, keď v kalendárnom roku vloží na účet stavebného sporenia požadovanú sumu a získa štátnu prémiu v sume 66,39 eur. Sociálne kritériá v terajšom zákone sa míňajú účinku tým, že je možné rozložiť ročné vklady na viaceré zmluvy. Vďaka tomu môžu využívať štátnu podporu stavebného sporenia aj špekulatívne osoby s vyšším príjmom, ktorým nerobí problém sporiť na viaceré zmluvy.

Po novom: Štátnu prémiu bude môcť získať len ten stavebný sporiteľ, ktorého priemerný mesačný príjem nepresahuje 1,3 – násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Koho sa zmena dotkne: Táto zmena sa bude týkať nielen nových zmlúv, ale aj starých.

3. Štátna prémia bude len pre dospelých

Aktuálny stav: V súčasnosti získa štátnu prémiu každý stavebný sporiteľ, bez ohľadu na vek (napríklad aj deti).

Po novom: Štátnu prémiu v stavebnom sporení bude môcť získať len stavebný sporiteľ, ktorý dovŕšil 18 rokov. Veľkou zmenou je, že ju nebudú môcť získať aj deti. Zabráni sa špekulatívnosti, že sporitelia zámerne založili stavebné sporenie na viaceré osoby, teda aj na deti, čím mohli získať výhody štátnej prémie.

Koho sa zmena dotkne: Zmena sa dotkne nielen nových zmlúv, ale aj starých. Negatívne sa táto zmena dotkne rodičov, ktorí založili deťom stavebné sporenie na to, aby im v budúcnosti mohli financovať bývanie.

4. Štátnu prémiu nezískate počas medziúveru

Aktuálny stav: V prípade, že nespĺňate podmienky na stavebný úver, stavebná sporiteľňa vám poskytne medziúver bez toho, aby ste vôbec nejaký čas sporili. V súčasnosti tak dostávate štátnu prémiu aj počas splácania medziúveru, čo znižuje ochotu sporiteľov čakať na pridelenie zvýhodneného stavebného úveru. Minul sa tým účinok, že zmyslom sporenia na stavebné účely, je dlhodobé sporenie.

Po novom: Zmeny v stavebnom sporení sa budú týkať aj pridelenia štátnej prémie počas medziúveru. To znamená, že nárok na štátnu prémiu počas medziúveru zanikne. Sporitelia budú nútení si sporiť do požadovanej sumy, aby mohli získať zvýhodnený stavebný úver a tým aj získať štátnu prémiu.

Koho sa zmena dotkne: Zmena sa dotkne len nových zmlúv o medziúvere, starých sa týkať nebude. Nebude sa týkať ani spoločenstiev vlastníkov bytov, ktorí medziúver použijú na financovanie rekonštrukcie, či obnovy bytového domu.

5. V prvom roku sporenia bude prémia v pomernej výške

Aktuálny stav: Podmienky nároku na štátnu prémiu za prvý rok sa neodvíjajú od dĺžky platnosti zmluvy. Stačí uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení a vložiť celý požadovaný vklad až v decembri a štátna prémia je pripísaná v plnej výške.

Po novom: Štátna prémia sa bude v prvom roku počítať podľa počtu mesiacov, počas ktorých bude klient sporiť. Z celkového nároku tak sporiteľ dostane len pomernú časť štátnej prémie.

Koho sa zmena dotkne: Bude sa týkať len všetkých nových zmlúv.

Zmeny v stavebnom sporení môžu mnohých odradiť. Očakáva sa však, že všetci tí, ktorí chcú naozaj využiť stavebné sporenie na vyriešenie bytovej otázky a netlačí ich čas, budú stavebné sporenie využívať aj v budúcnosti. Ostatní, ktorí využívali stavebné sporenie ako zdroj rýchleho získania peňazí na akýkoľvek účel, siahnu po inom alternatívnom riešení sporenia.

Zmeny sú navrhnuté jednoznačne tak, aby navrátili stavebné sporenie k jeho pôvodnému účelu, a tým je podpora štátu pri zabezpečení alebo rekonštrukcii bývania. ♦

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk