Životné poistenie z pohľadu času

16.máj 2017

Vedeli ste, že:

  • Korene životného poistenia siahajú až do obdobia vlády Rímskej ríše? Rimania platili ročné príspevky do spoločného fondu, z ktorého sa v prípade úmrtia uhradili pohrebné náklady, prípadne slúžil na finančnú výpomoc pozostalým.
  • Životné poistenie tak ako ho poznáme dnes sa začalo formovať v 14. - 15. storočí v prímorských krajinách, v ktorých bola dôležitou obchodnou oblasťou námorná plavba. 
  • Silnením vplyvu katolíckej cirkvi vývoj životného poistenia utrpel. Prijať peniaze za ľudský život bolo podľa katolíckej cirkvi nemorálne, čo vyústilo až k tomu, že vo Francúzsku a Holandsku bolo jeho uzatváranie zakázané.
  • Iná situácia bola v Anglicku, kde zo strany anglikánskej cirkvi nedošlo k regulácii. Začali vznikať spoločnosti, ktoré poistenie poskytovali. Jednou z týchto spoločností, ktorá vznikla už v roku 1688 v Londýne bola aj dnešná poisťovňa Lloyd's.

Aké boli požiadavky na poistné krytia v minulosti?

Najčastejšou formou uzatváraného poistenia bolo krytie rizika úmrtia.

Rozvojom obchodu a priemyslu v 17. - 18. storočí vznikal dopyt po rozšírení poistných krytí:

  • poistenie chorôb (obchod s otrokmi – pri preprave loďou),
  • poistenie výkupného za život (obchodníci, cestovatelia, ktorých unášali Turci),
  • poistenie úrazov (baníci, pracovníci pri stavbách železníc a iné).

V priebehu 19. – 20. storočia boli najpoisťovanejšími rizikami smrť a úraz, nakoľko prevažovala manuálna práca.

V tomto období začal do poistenia vstupovať štát. Spočiatku museli zamestnávatelia vo fabrikách platiť úrazové poistenie pre manuálne pracujúcich zamestnancov. Neskôr aj poistenia sociálneho charakteru ako dôchodkové, zdravotné, nemocenské alebo poistenie v nezamestnanosti.

Aký je vývoj životného poistenia dnes?

Dnešné životné poistenie okrem poistenia života samotného poskytuje množstvo pripoistení, ktorými je možné sa ochrániť pred rizikami chorôb, úrazov, invalidity, nezamestnanosti, či ponúka možnosť zabezpečenia sa na dôchodok. Ponuka je veľmi široká a vybrať si z nej to, čo skutočne potrebujeme nie je jednoduché.

Ako by sme mali postupovať, aby sme platili len to, čo skutočne potrebujeme?

Kým v minulom storočí boli jednou z hlavných požiadaviek na poistné krytie úrazy, v súčasnosti sa tento trend mení. Zmenou životného štýlu, zhoršením životného prostredia, zníženým pohybom, inými stravovacími návykmi sa do popredia dostávajú požiadavky na poistné krytie civilizačných chorôb.

Životné poistenie by malo pokývať všetky štyri základné riziká

                            

V posledných rokoch významne rastie počet prípadov onkologických a kardiovaskulárnych ochorení. Podľa údajov Štatistického úradu SR je ročný nárast nových onkologických pacientov na úrovni do 30 tisíc osôb, čo predstavuje až polovicu novonarodenej populácie (ročne sa v SR narodí cca.56 tisíc detí). Je skutočnosťou, že príčinou vzniku invalidity je úraz iba v 4 %, pričom choroby tvoria zvyšných 96 %. Počet novo priznaných invalidít medziročne stúpa, pričom sa ročne významne zvyšuje počet invalidít priznaných z dôvodu duševných chorôb (zdroj: Sociálna poisťovňa).

Tak ako sa menila potreba poistného krytia historicky v čase, tak podliehajú životným zmenám aj potreby človeka. Kvalitné poistenie by malo byť navrhnuté flexibilne tak, aby kopírovalo meniace sa požiadavky klienta a sprevádzalo ho po celý život.

Monika Chrienová, vedúca oddelenia produktov a podpory predaja


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk