Získať hypotéku je opäť náročnejšie

12.september 2017

Pravidlá pre hypotekárne úvery sa od začiatku roka postupne výrazne menia. Posledná zmena začala pre banky platiť od leta 2017 a záujemci o kúpu nehnuteľnosti musia splniť prísnejšie kritériá bánk.

V prípade, ak klient požiada banku o hypotekárny úver, tak mu z príjmu odpočítajú životné minimum. Z výslednej sumy bude stanovených 20% a o tieto bude navýšená suma ostatných výdavkov, ktoré mu budú z príjmu odpočítané. Ak bude výsledná suma príjmu kladná, tak by požadovaná výška úveru mala byť schválená.

Ukážeme si dva príklady, kde sú použité dve rozdielne výšky požadovanej hodnoty úverov na kúpu nehnuteľnosti. Každá hypotéka bude mať splatnosť 30 rokov a úroková sadzba FIX3 je 1,39 % p. a.

Na príklade je prehľadne vidieť, aký dopad má pri posudzovaní bonity klienta, skutočnosť, keď klient využíva v ktorejkoľvek banke produkty ako sú kontokorent, spotrebný úver alebo kreditnú kartu.

Príklad č.1:Príklad č.2: Ako si môžu budúci žiadatelia sami pomôcť? 

Optimalizovať svoje výdavky a voľné finančné prostriedky odkladať formou, ktorá je z pohľadu dĺžky doby sporenia pre nich najvýhodnejšia. Čím vyššia bude suma vlastných finančných prostriedkov, ktoré budú pri kúpe nehnuteľnosti k dispozícii, tým nižšia bude výška hypotekárneho zadĺženia do budúcnosti. Pri kratšej dobe splatnosti je pozitívnym následkom nižšie celkové preplatenie úveru. Pri nižšej splátke hypotéky zostanú klientovi voľné prostriedky, ktoré si môže priebežne odkladať a pripraviť si tým rezervu, ktorou preklenie finančne náročnejšie obdobie, ak by v budúcnosti nastalo.

Martin Murín, produktový manažér pre bankové produkty


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk