Záporné úroky. Realita alebo sci-fi?

23.august 2017

Predstavte si, že by ste si požiadali v banke o úver a pracovník v banke by Vám povedal: „Požičiame Vám
1 000 EUR, ale musíte nám vrátiť 980 EUR.“ Príde Vám to ako ekonomický nezmysel alebo fikcia? Tak sa prosím pohodlne usaďte a čítajte ďalej.

V poslednom období môžeme sledovať zaujímavý finančný úkaz. Niektoré centrálne banky začali bojovať proti poklesu cien zaujímavými prostriedkami. Prichádzajú s novinkou, tzv. NEGATÍVNOU alebo ZÁPORNOU ÚROKOVOU SADZBOU. V praxi to znamená, že centrálne banky zaplavia bankový systém neobmedzeným množstvom nekrytých peňazí a dokonca vklady komerčných bánk v centrálnej banke už nebudú úročené. Čiže, ak komerčná banka chce uložiť v centrálnej banke určitú sumu peňazí, musí automaticky počítať so stratou. Príde Vám to zvrátené? V Nemecku, Švajčiarsku, Fínsku alebo Dánsku sa to stáva realitou. Postupne sa pridávajú ďalšie krajiny a záporné úroky sa už objavujú aj na medzibankovom a dlhopisovom trhu.

Negatívne úrokové sadzby sa v ekonomickej teórii objavili už koncom 19. storočia. Trvalo viac ako 100 rokov, kým sa táto myšlienka stala realitou. „Aj matematici si dlho mysleli, že existencia záporných čísel je absurdná.“ To sú slová, ktoré vo svojej prezentácii použil jeden z členov ECB. Podľa neho sa nachádzame v zlomovom období, keď požičať niekomu 100 jednotiek a dostať od neho naspäť 95, bude normálne.

Táto situácia so sebou prináša veľa nových a neznámych následkov, či už v správaní spotrebiteľov alebo bánk. Retailoví zákazníci v krajinách, kde už boli zavedené záporné úrokové sadzby, to zatiaľ na svojich úsporách v bankách necítia vôbec alebo len minimálne. Situácia sa však môže líšiť v prípade veľkých korporátnych klientov, kde sú banky pripravené aplikovať záporné sadzby aj na ich vklady. Medzibankový trh, kde si banky medzi sebou požičiavajú – ukladajú prebytočné zdroje je v mínuse už dlhšie. Dôvodom prečo banky zatiaľ neprenášajú negatívne sadzby na väčšinu klientov, je riziko odlevu vkladov, a tak zatiaľ len znášajú zvýšené náklady. Holandská ING Bank urobila prieskum medzi 13 000 spotrebiteľmi, ako by reagovali v prípade záporného úročenia ich vkladov na sporiacich účtoch. Až 77 % respondentov tvrdilo, že by svoje peniaze presunuli inde. Viac ako tretina z nich by dokonca bola ochotná svoje peniaze vybrať v podobe hotovosti a odložiť ich tak povediac pod matrac.

Aj pri negatívnych úrokových sadzbách je však možné dosahovať reálne zhodnotenie. Ak pri klesajúcej cenovej hladine 0,5 % medziročne budú vklady úročené -0,3 % p. a., v reálnom vyjadrení sa vaše úspory zhodnotili o 0,2 %.

Aby toho nebolo málo, všetky banky v Európskej únii prijali smernicu Basel III, ktorá im určuje zvýšenú kapitálovú primeranosť, tzn. že tlak na banky zo strany klientov, ale aj prijatých opatrení bude narastať. Najpodstatnejšou otázkou je aké plusy a mínusy majú negatívne záporné úrokové sadzby pre samotné ekonomiky. Najmä v eurozóne bolo ich zavedenie motivované štartom rastu a inflácie. Teoreticky by tento mechanizmus mal fungovať rovnako ako štandardné zníženie úrokových sadzieb. To by malo priniesť predovšetkým zlepšenie sentimentu v ekonomike ochotou spotrebovať a investovať. Mala by sa naštartovať inflácia. Nikto si dnes však netrúfa odhadnúť kam záporné sadzby môžu klesnúť v prípade, že súčasná úroveň nebude postačovať. Preto už spomínaný matrac u klientov môže byť celkom reálny. Predovšetkým takto zareagujú klienti s relatívne nízkymi úsporami, no pri korporátnych klientoch je toto vylúčené. V prieskumoch Goldman Sachs a Capital Economics, ktoré sa pokúsili odhadnúť náklady pre držanie hotovosti v prípade korporátnych klientov a bánk, im v prípade, že budeme hovoriť o sume 5 a 250 miliárd EUR (trezory, poistenie, ochranka, doprava, atď. ) vyšla suma približne 50 miliónov EUR na jeden rok. Táto hranica je teda od 0,5 % a až po 1,5 % v závislosti na zarátaných nákladoch. Pre investičné zlato sú tieto náklady na hranici 0,2 %.

Na základe toho sa dá predpokladať, že existuje priestor na ďalší pokles záporných sadzieb. Vo všeobecnosti prevažuje názor, že pozitíva negatívnych sadzieb zatiaľ prevyšujú ich nedostatky, no je potrebné dodať, že hranica môže byť veľmi tenká. Na lepšie využitie potenciálu tohto nástroja, by sme však potrebovali úplné odstránenie hotovosti. To je dnes rovnaké sci-fi ako pred viac ako 100 rokmi záporná úroková sadzba...

Jozef Maník, produktový manažér pre investičné produkty

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk