Úvery pre začínajúcich podnikateľov

30.máj 2018

Možno ste si povedali, že už Vás nebaví mať svojho šéfa neustále za chrbtom a je načase začať podnikať. Poobzerali ste sa po trhu a našli ste medzeru, ktorú by ste radi zaplnili. Máte vymyslený skvelý plán s výbornou perspektívou, ale jediné čo Vám chýba sú „prekvapivo“ peniaze. Začať podnikať s prázdnymi rukami je ťažké, potrebujete kapitál. Ale kde ho vziať?

Získanie úveru pre zabehnutú firmu s dlhoročnou históriou je pomerne jednoduché. Väčšina poskytovateľov úverov poskytne úver na základe overenia bonity klienta. Keď sa človek chystá založiť novú firmu a začať podnikať, tak väčšinou nemá ešte žiadny príjem ani preukázateľnú históriu. Stále však existujú možnosti ako získať podnikateľský úver.

1. NEBANKOVÉ ÚVERY PRE PODNIKATEĽOV

Na trhu je viacero nebankových subjektov, ktoré ponúkajú pôžičky aj pre začínajúcich podnikateľov, no hlavne pre fyzické osoby – živnostníkov. Takéto riešenie nie je príliš výhodné, pretože úroky sú oproti bankám ako už býva zvykom o niečo vyššie. Na rozbehnutie podnikania, kde nie sú potrebné obrovské peniaze a inak to jednoducho nejde, je to prijateľnejšie riešenie. Po úspešnom zvládnutí začiatku podnikania, kedy sú daňové priznanie a finančné výkazy k dispozícii, je vhodné požiadať o úver pre podnikateľov v niektorej z bánk. Treba si dávať pozor na to, že živnostník ručí za svoju živnosť celým svojim majetkom, pričom právnické osoby ručia iba základným imaním.

2. PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY V BANKÁCH + aktuálne príklady

Banky poskytujú bankové úvery pre podnikateľov aj pre tých začínajúcich, ale musia mať dostatočné ručenie, napríklad bonitného spolužiadateľa alebo ručiteľa. Ďalšou možnosťou je ručenie hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom, v týchto prípadoch sa dajú získať aj väčšie investičné úvery. Bez ručenia alebo zabezpečenia si začínajúci podnikateľ požičia v banke ťažšie. Banku často musí presvedčiť o aj svojom podnikateľskom zámere a pláne.

Banky vo všeobecnosti ponúkajú pre podnikateľov tieto úvery:

  • Kontokorentné úvery pre podnikateľov – finančné prostriedky sú pre podnikateľa vo forme povoleného prečerpania na podnikateľskom účte až do výšky úverového limitu.
  • Splátkové úvery pre firmy a podnikateľov – klasické úvery, buď investičné alebo prevádzkové, splácané v pravidelných splátkach.

Profi úver s finančným ručením vo VÚB banke

Bezúčelový úver, ktorý zabezpečí financovanie prevádzkových alebo investičných podnikateľských potrieb. Je určený nielen fyzickým osobám, čiže podnikateľom, ale aj právnickým osobám. V banke môžete získať termínovaný alebo kontokorentný úver s možnosťou prolongácie.

Úvery pre podnikateľov poskytne banka až do výšky 332 000 € bez podmienky minimálnej doby podnikania. Zabezpečenie úveru je možné cez záložné právo na pohľadávky z účtu klienta. Podnikateľ nemusí disponovať vlastným zabezpečením, na získanie úveru môže využiť finančné prostriedky ručiteľa.

Splátkový úver pre podnikateľov v Slovenskej sporiteľni

Tento úver je na financovanie investičných potrieb až do výšky 50 000 €. Banka ho poskytne aj začínajúcim podnikateľom bez podnikateľskej histórie. Úver môže byť zabezpečený nehnuteľnosťou, kde je úrok podstatne menší, ale banka jeho zabezpečenie nevyžaduje. K žiadosti o podnikateľský úver potrebuje podnikateľ doložiť podnikateľský zámer, finančný plán a samozrejme výpis zo spoločného registra bankových informácií.

Úvery pre podnikateľov od UniCredit Bank

Banka má v ponuke Mikro kontokorent alebo Mikro Presto Business do výšky 10 000 €, pre podnikateľov bez histórie a bez predkladania daňového priznania. Pre vybrané slobodné povolania, či už fyzické alebo právnické osoby, ako napríklad notári, advokáti, daňoví poradcovia, exekútori, lekári, zubári, audítori a podobne, ponúka Splátkový úver Profesional bez predkladania finančných výkazov pre FOP do výšky 20 000 € a pre PO do výšky 10 000 €.

Pri hľadaní výhodného úveru je potrebné spraviť si prieskum a porovnanie. Podnikateľské úvery v bankách nie sú vždy rovnako výhodné. Nemusí byť pravidlom, že v ktorej banke je zriadený účet, tak v nej automaticky získate najvýhodnejší podnikateľský úver. Všímať si treba nielen výšku úrokovej sadzby, ale aj RPMN, čiže ročnú percentuálnu mieru nákladov, možnosť predčasného splatenia úveru, či je zadarmo alebo za poplatok. Potrebné je brať do úvahy rôzne sankcie, napríklad za oneskorené splátky a podobne.

3. PROGRAM EaSI PRE PODNIKATEĽOV

Program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (známy aj pod skratkou EaSI) podporuje rozbehnutie a rozvoj podnikateľov. Zahŕňa aj úvery pre podnikateľov bez histórie, čiže začínajúcich, ďalej slobodné povolania a firmy s ročným obratom do 1 milióna EUR vo fáze start-up, rozbehu alebo rozvoja podnikania, bez založenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom. Maximálna výška úveru je obmedzená čiastkou 25 000 €. Samozrejmosťou je, že podnikateľ nemôže mať žiadne záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a finančným inštitúciám alebo žiadne vedené súdne spory, konkurz a iné.

Mikrofinancovanie Progress neslúži na priame financovanie podnikateľa, ale cez vybraných sprostredkovateľov v EÚ, ako sú aj naše banky, napríklad Slovenská sporiteľňa, OTP banka a iné. Konkrétne podmienky ako výška úveru, jeho splatnosť, úroková sadzba závisia teda od konkrétneho poskytovateľa.

Sú to aj iné možnosti, je dobré sa poradiť

Ďalšou možnosťou je nájsť si vhodného partnera - investora, ktorý vyhodnotí podnikateľský nápad a rozhodne sa, že projekt finančne podporí. V poslednom období je populárny crowdfunding, kde podnikateľ predstaví svoj projekt. Ak sa bude ľuďom páčiť, tak kapitál na rozbehnutie biznisu mu budú posielať oni sami. Keď sa peniaze nevyzbierajú, aspoň začínajúci podnikateľ získa prieskum trhu a svoj nápad do budúcna vylepší. V niektorých prípadoch dokonca získa aspoň vyzbieranú časť.

Dosiahnuť prosperujúce podnikanie je náročnou úlohou. Predovšetkým pokiaľ ste sa rozhodli pre jeho financovanie prostredníctvom podnikateľského úveru, nezabudnite na obozretnosť a nebojte sa požiadať o radu kvalifikovaného človeka. Urobte si prieskum, získajte najviac relevantných informácií a nikdy sa nerozhodujte pod tlakom alebo v strese.♦

Zdroje: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=sk, https://www.slsp.sk/sk/biznis/financovanie/financovanie-investicnych-potrieb-kat/splatkovy-uver-pre-zacinajucich-podnikatelov, https://www.unicreditbank.sk/sk/podnikateliaamensiefirmy.html#home, https://www.vub.sk/sk/firmy-podnikatelia/uvery-financovanie/uvery-pre-podnikatelov-male-firmy/profiuvery-pre-podnikatelov/profi-uver-financnym-rucenim/


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk