Upratovanie v zákone o riešení krízových situácií na finančnom trhu

11.október 2018

Vládny kabinet schválil návrh novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a ďalších zákonov, z ktorých vyberáme hlavné zmeny. Novela má navrhovanú účinnosť od 1. januára budúceho roku a niektoré paragrafy nadobudnú účinnosť od 21. júla 2019.

Predschválené úvery nebudú už úplne „schválené“

Predschválené úvery ponúkajú banky z vlastnej iniciatívy. Nie sú to úvery na základe žiadosti klienta. Výhodné sú pre klientov bánk z pohľadu rýchlosti a administratívnej nenáročnosti pri ich vybavení. Klient nemusí doručiť banke žiadne doklady a úver môže mať na účte už o niekoľko minút od požiadania. Dokonca aj cez internet banking bez návštevy pobočky.

Novela zákona upravuje obmedzenie možnosti ponuky predschválených úverov. Týmto krokom chce vláda zastaviť neúmerne rýchle zadlžovanie Slovákov v posledných rokoch. Po novom môže licencovaný subjekt ponúknuť predschválený úver iba svojim dlhodobým klientom, u ktorých si vie preukázateľne overiť príjem. Vo všetkých ostatných prípadoch má povinnosť preveriť si príjem klienta v Sociálnej poisťovni.

Oblasť financovania áut

V rámci novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorej súčasťou je aj novela zákona o spotrebiteľských úveroch, nastanú zmeny aj v oblasti financovania áut cez lízingové spoločnosti. Podľa tohto návrhu by sa mal spotrebiteľ na konci splácania úveru sám rozhodnúť, ako s nadobudnutým motorovým vozidlom naloží. A to napríklad zaplatením poslednej splátky alebo vrátením automobilu lízingovej spoločnosti.

Zmeny v povinnom zmluvnom poistení

Výška poistného v povinnom zmluvnom poistení (PZP) bola v posledných rokoch veľmi nízka vo viacerých poisťovniach a klesala pod prijateľnú úroveň. Poisťovne sa predbiehali v znižovaní poistného, aby získali čo najviac klientov. Avšak v poslednom roku postupne mierne rastie a bude pokračovať určite v zdražovaní aj v ďalších rokoch.

S tým súvisia aj zmeny v zákone o PZP, kde vláda navrhuje mierne zvýšiť minimálne poistné sumy v povinnom zmluvnom poistení. Tie by mali kopírovať nárast nákladov vzniknutých pri škodách na zdraví a majetku hradených z tohto poistenia. Preto by mohlo poistné v spojitosti s týmto opatrením mierne zdražieť, aby sa ekonomicky udržal segment poistenia.

Budú sa upravovať aj ďalšie zákony?

Súčasťou rozsiahlej novely je množstvo zmien a úprav. Napríklad sa upustilo od zápisu do úverového registra pri úveroch spoločenstiev vlastníkov bytov, ktoré si brali v mene a na účet vlastníkov bytov. V minulosti to mohlo komplikovať prístup spoločenstiev k úverovým zdrojom a tak k nemožnosti rekonštrukcie bytového fondu.

Podľa rezortu financií sa majú zefektívniť procesy súvisiace s fondmi kolektívneho investovania. A to zmenami, ktoré boli urobené v zákone o cenných papieroch, ďalej v zákone o kolektívnom investovaní a zákone o burze cenných papierov.

Na základe iniciatívy Slovenskej bankovej asociácie je v obsiahlej novele zahrnutá aj úprava, ktorá sa týka zrušenia povinnosti zriadiť Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie.

Štát si zatiaľ na účty podnikateľov neposvieti

Inštitút finančnej politiky (IFP), v súlade s odporúčaniami OECD, navrhol možnosť komplexného prístupu k bankovým údajom podnikateľských účtov firiem a živnostníkov pre Ministerstvo financií a Finančné riaditeľstvo SR. Hlavným cieľom tohto poskytnutia dát bolo zefektívnenie boja proti daňovým únikom.

Podľa navrhovanej úpravy by mali bankové subjekty povinne raz ročne poskytnúť v elektronickej podobe informácie Ministerstvu financií alebo Finančnému riaditeľstvu. Medzi poskytovanými informáciami mali byť napríklad identifikačné údaje klienta, IBAN, dátum založenia prípadne zrušenia účtu. Ďalej operácie vykonané na účte za obdobie od podania predchádzajúcej informácie - vrátane všetkých identifikačných údajov platieb, účtov platiteľov a príjemcov, dátum i čas realizácie operácií. Tieto informácie dnes tvoria predmet bankového tajomstva.

Takáto úprava je veľký zásah práve do práv súvisiacich s ochranou bankového tajomstva. Štátne inštitúcie ako finančná správa, orgány činné v trestnom konaní alebo súdy majú možnosť už dnes v odôvodnených prípadoch si tieto konkrétne informácie dožiadať. Plošné zasielanie spomenutých údajov je sporným bodom, ktorý sa nakoniec rezort financií z návrhu novely zákona rozhodol vypustiť.

Zdroje: https://www.najpravo.sk/clanky/novela-zakona-o-rieseni-krizovych-situacii-na-financnom-trhu-skryva-viacere-rizika.html, https://www.webnoviny.sk/novela-zakona-o-rieseni-krizovych-situacii-na-financnom-trhu-skryva-viacere-rizika/, https://vofinanciach.sk/vlada-schvalila-zmeny-v-ramci-predschvalenych-uverov/ 

 

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk