Štátny príspevok pre mladých od roku 2018 končí

01.august 2017

Každý z nás sa minimálne raz v živote zaoberá otázkou riešenia bývania. Možností nadobudnutia nehnuteľnosti je viac – dedením, darovaním, ale najčastejšie kúpou. V súčasnosti mladí ľudia túžiaci po vlastnom bývaní majú možnosť využiť zvýhodnenú ponuku hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých. Žiadatelia do 35 rokov, tak získajú zvýhodnený hypotekárny úver s úrokom zníženým o 3 % (2 % dotácia od štátu a 1 % od banky) zo schválenej úrokovej sadzby na dobu prvých 5 rokov splácania. Výsledná úroková sadzba môže byť nulová, nie však záporná.

V roku 2018 nás však čaká zmena v poskytovaní štátneho príspevku pre mladých.

Od 01. januára 2018 Ministerstvo financií SR v súčasnosti platný systém nahradí novým. Zníženie úrokovej sadzby bude realizované prostredníctvom daňového bonusu.

V praxi to bude prebiehať nasledovne: klient si v daňovom priznaní uplatní daňový bonus, v dôsledku čoho si zníži základ pre výpočet dane a zaplatí nižšiu daň. Daňový bonus pre mladých bude stanovený vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, počas prvých piatich rokov splácania úveru. Maximálna výška daňového bonusu bude 400,- € ročne. V prípade, ak bude suma daňového bonusu vyššia ako výška dane, tak bude mať klient možnosť požiadať o preplatenie rozdielu formou daňového preplatku cez príslušný Daňový úrad. Ako podklad bude klient potrebovať od banky potvrdenie o výške zaplateného úroku.

Hlavné zmeny v poskytovaní štátneho príspevku pre mladých, ktoré budú platiť od roku 2018:

  • zrušenie 3 % bonifikácie úroku z hypotekárneho úveru;
  • zavedenie daňového bonusu vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však 400,- € ročne;
  • preplatenie rozdielu formou daňového bonusu v prípade, ak je daň menšia ako nárok na bonus.

Ak plánujete kúpiť, stavať alebo rekonštruovať nehnuteľnosť a súčasne spĺňate podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých, tak vzhľadom na plánované zmeny podmienok určite požiadajte banku o Hypotéku so štátnym príspevkom ešte v tomto roku. Neváhajte najmä, ak súčasná 3 % bonifikácia úroku z úveru predstavuje mesačne čiastku vyššiu ako 33,34 €. To je maximum, ktoré mladí mesačne ušetria po zavedení nového systému.

Martin Murín, produktový manažér pre bankové produkty


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk