ŠPECIÁL. Rozhovor s Gabrielou Kuchár Hrdlicovou.

07.november 2017

O výhodách hypoték a spotrebiteľských úverov od UniCredit Bank a aktuálnych zmenách vo financovaní bývania sme sa rozprávali s Gabrielou Kuchár Hrdlicovou z oddelenia Riadenia tretích strán v UniCredit Bank.

Ako by ste charakterizovali úvery a hypotéky od UniCredit Bank?

Našim klientom pomáhame plniť ich potreby i sny súvisiace nielen s bývaním. V UniCredit Bank pripravíme úvery na mieru potrebám klientov a k tomu aj ich rýchle a jednoduché vybavenie a navyše i výraznú úsporu na existujúcich úveroch v prípade ich refinancovania. Na financovanie bývania ponúkame atraktívne úrokové sadzby hypoték, možnosť zafixovania sadzby na 1 až 10 rokov a ako bonus mimoriadnu splátku až do výšky 20 % istiny ročne zdarma. Od jari sme navyše opäť zjednodušili podmienky pre nové i refinancované hypotéky.

Spomínate zjednodušenie podmienok a dokladovania pri hypotékach...

Výrazne sme zjednodušili dokladanie príjmov a vo väčšine prípadov nepožadujeme predloženie výpisov z účtu. Napríklad klient s príjmom zo závislej činnosti na Slovensku minimálne 6 mesiacov predkladá len potvrdenie o príjme, ktorý si overíme v registri Sociálnej poisťovne.

Do posúdenia schopnosti splácať úver započítavame aj príjmy z dohody o pracovnej činnosti. Tento príjem ale nemôže byť jediným zdrojom splácania úveru. Stačí, ak má napríklad manžel trvalý pracovný pomer či podniká a manželka preukáže príjem z dohody o pracovnej činnosti, do príjmov započítame oba.

Rovnako akceptujeme aj všetky druhy dôchodkov. Vyriešiť vieme aj zamestnanie na dobu určitú alebo prácu cez personálnu agentúru. A pokiaľ má klient príjem v zahraničí, tiež to nie je problém. U slovenských občanov akceptujeme príjmy aj v českých korunách, poľských zlotých, maďarských forintoch alebo britských librách. A u Čechov žijúcich na Slovensku bez trvalého pobytu akceptujeme ich stabilné slovenské príjmy.

Aké sú možnosti podnikateľov pri overovaní záväzkov? 

Ak je klientom podnikateľ, potvrdenie o bezdĺžnosti na daniach predkladá až pri čerpaní úveru. Odpadá aj preukazovanie záväzkov voči Sociálnej poisťovni, ktoré si banka sama overí na verejne dostupnom portáli. Rovnako sme zmenili prístup pre podnikateľov, ktorí si požiadali o odklad daňovej povinnosti. V danom prípade však požadujeme, aby svoju povinnosť voči daňovému úradu splnil k dátumu podania žiadosti o úver.

Aké sú možnosti klientov pri dokazovaní vlastníctva nehnuteľnosti? 

V neposlednom rade šetríme čas aj pri dokazovaní vlastníctva nehnuteľnosti. Po novom stačí výpis listu vlastníctva z kataster portálu, ktorý akceptujeme miesto originálneho listu vlastníctva.

Zmeny sa týkajú aj refinancovania hypoték?

Pri refinancovaní hypoték sme celý proces taktiež zjednodušili a uľahčili. Ak klient refinancuje hypotéku, akceptujeme pôvodný znalecký posudok bez ohľadu na to, kedy vznikol. Klientom odpúšťame aj poplatok za poskytnutie úveru. Tí, ktorí chcú refinancovať úver do maximálne 180 000 EUR bez jeho navýšenia a splácajú ho už aspoň 18 mesiacov bez omeškania, nemusia preukazovať výšku svojich príjmov.


  "Rýchlo, jednoducho a bez zbytočných papierov.                      To sú úvery od UniCredit Bank."


Ako je to s úvermi pri výstavbe?

Klienti môžu po novom využívať možnosti zrýchlenej výstavby či rekonštrukcie. Podiel výšky úveru na hodnote zabezpečenia počítame z budúcej hodnoty nehnuteľnosti po jej dokončení. Klientovi na začiatku výstavby poskytneme úver vo výške 100 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, napríklad aj pozemku pod stavbou. A navyše k tomu môže čerpať dodatočnú čiastku 18 500 EUR.

Aké riešenie ponúkate klientom s plánovanými alebo nepredvídateľnými výdavkami spojenými s bývaním?

Pre riešenie výdavkov spojených s bývaním, či kúpou nehnuteľnosti, ako napríklad chaty, garáže klienti môžu využiť aj PRESTO Úver na lepší domov. Je to typ účelového úveru, ktorý klienti môžu získať do výšky až 35 000 EUR a bez založenia nehnuteľnosti s atraktívnou úrokovou sadzbou od 4,9 % p.a. PRESTO Úver na lepší domov je výborným riešením pri:

  • plánovaných/neočakávaných výdavkoch spojených s bývaním či kúpou nehnuteľnosti;
  • rekonštrukcii – modernizácii nehnuteľnosti;
  • predplatení nájomného;
  • vybavení bytu;
  • vysporiadaní vlastníckych práv;
  • splatení skôr poskytnutého úveru poskytnutého na riešenie bývania;
  • green energy projektoch.

V čom je spotrebiteľský PRESTO Úver - zlúčenie úverov výnimočný?

Až dve tretiny Slovákov zvažujú prevedenie spotrebiteľských úverov do inej banky. V UniCredit Bank na nich čaká výhodný PRESTO Úver - zlúčenie úverov. Pri riadnom splácaní prevedených úverov si môžu klienti znížiť úrokovú sadzbu až na 2,6 % p.a. a získať odmenu až 6 000 EUR. Najnižšia úroková sadzba pri riadnom splácaní a dodržaní podmienok úveru začína od 1,4 % p.a.

Zlúčiť do jedného si klienti môžu spotrebiteľské úvery, kontokorent aj kreditné karty, preniesť si môžu aj len jeden úver. Ak si klient navyše potrebuje požičať ďalšie prostriedky, s UniCredit Bank to nie je žiaden problém. Doplnené financie môže použiť na čokoľvek.

Plánujete rozšírenie pobočkovej siete?

Od 1. októbra 2017 sme zriadili špecializované regionálne hypotekárne centrá v Bratislave, Žiline a Košiciach. Tieto špeciálne pracoviská sme vytvorili s cieľom zefektívniť a zrýchliť naše služby pri poskytovaní hypotekárnych úverov. Personálne sú obsadené profesionálnymi špecialistami s dlhodobou praxou. Poskytnú vám pod jednou strechou individuálny prístup, profesionálny servis a odborné poradenstvo.

Vytvorením týchto špeciálnych pracovísk sa ale nemení náš celoslovenský servisný model. Naďalej vám v rovnakom rozsahu ostáva k dispozícii aj celá naša pobočková sieť.

Ďakujeme za rozhovor. 

Martin Murín, produktový manažér pre bankové produkty


Reprezentatívny príklad:

Chcete si požičať 8 000 EUR a mať istotu počas splácania? Celková výška úveru, vrátane poplatku 1 334 EUR za poistenie schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania, je 9 344 EUR, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 6,90 % p. a.(1) Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 140,57 EUR, poplatok za poskytnutie úveru je 0,58 EUR mesačne, ročná percentuálna miera nákladov je 12,69 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami, je 11 867,01 EUR. Celková zaplatená suma je 9 867,01 EUR, po započítaní odmeny za riadne splácanie 2 000 EUR, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 1,39 % p.a.

Výška odmeny za riadne splácanie úveru sa vzťahuje iba na zlúčenie aktuálnych záväzkov do jedného výhodného PRESTO Úveru (PRESTO Úver – zlúčenie úverov) s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov, v prípade ak klient nevykoná predčasné splatenie úveru alebo jeho časti.

(1) Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu a bude využívať konto v UniCredit Bank.

Toto oznámenie slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy.

 

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk