Rozdiel medzi sporením a investovaním

30.máj 2019

Mať k dispozícií voľné finančné prostriedky prináša zásadnú otázku - čo s nimi, aby neležali len tak na bežnom účte? Sú 2 možnosti ako s nimi naložiť, buď budete sporiť alebo investovať. Aj keď v oboch prípadoch ide o zhodnocovanie a kumulovanie úspor, je viac než pravdepodobné, že sa dopracujete k úplne rozdielnemu výsledku. Viete, aký je rozdiel medzi sporením a investovaním a kedy je lepšie sporiť a kedy investovať?

Investičný horizont

Pri rozhodovaní, či sporiť alebo investovať, je dôležité časové obdobie, počas ktorého investované prostriedky nebudú investorovi chýbať. Ide o dobu investovania – investičný horizont. Pokiaľ je cieľom odloženie peňazí v krátkom horizonte niekoľkých mesiacov, rádovo do jedného roka, je vhodné sporenie. Sporenie sa odporúča na udržanie krátkodobej finančnej rezervy, ktorá sa môže neskôr použiť na spotrebu alebo na budúce investovanie. Sporenie nie je vhodné na dlhodobé zhodnocovanie finančných prostriedkov.

Investovanie je o niečo zaujímavejšie. Oplatí sa pri dlhšom investičnom horizonte niekoľkých rokov. Cieľom investovania je ochrana peňazí pred infláciou a vyššie zhodnotenie kapitálu. Je vhodné napríklad aj na šetrenie na dôchodok, či pre deti do budúcnosti.

Rizikovosť a výnosy

Veľkým rozdielom medzi investovaním a sporením je miera rizika s nimi spojená. Pri sporení sa nepodstupuje v podstate žiadne riziko a je bezpečnejšie ako investovanie. Sporenie spadá pod systém ochrany vkladov a aj výnosy sú väčšinou garantované. Ako sme už spomenuli, k peniazom sa môže klient dostať sa kedykoľvek alebo vo veľmi krátkej dobe. Avšak s tým sú spojené veľmi nízke úroky. Z dlhodobého hľadiska sa sporením investor vystavuje riziku nízkych výnosov, ktoré nemusia prekonať infláciu a nasporené peniaze môžu stratiť na reálnej hodnote.

V prípade investovania sa očakáva príslušný zisk, no investor znáša aj riziko možnej straty. Výška výnosov sa len odhaduje a môže sa ocitnúť aj v mínuse. Z dlhodobého hľadiska, aj napriek krízam a výkyvom na finančných trhoch, dokáže investičné portfólio priniesť vyššie zhodnotenie oproti sporeniu. Pri investovaní platí, že výnosy z minulosti, nie sú garanciou budúcich výnosov.

Výnos z investovania závisí aj od typu investície. Čím je investícia rizikovejšia, tým je zisk logicky vyšší. K investovaniu je potrebné pristúpiť s patričnou rozvahou. Nie je chránené fondom ochrany vkladov ako bežné sporenie v banke.

Kde sporiť a kam investovať

Sporiace produkty poskytujú garanciu vloženej sumy a v drvivej väčšine prípadov aj úrokového zhodnotenia. Do samotného procesu zhodnocovania pri sporení je investor zapojený pasívne a nepotrebuje žiadne hlbšie znalosti.

Medzi sporiace produkty patria:

  • sporiace účty,
  • termínované účty s rôznym časom viazanosti,
  • vkladné knižky,
  • vklady s výpovednou lehotou,
  • vkladové listy.

Možností ako investovať je nespočetné množstvo. Jednou z najlepších možností ako začať investovať, je nákup podielových fondov. Predstavujú relatívne jednoduchý a pohodlný spôsob investovania aj pre bežného človeka, pričom nemusí byť expertom na investovanie. O zverené peniaze sa totiž stará profesionálny portfólio manažér.

Podielové fondy sú dostupné priamo v správcovských spoločnostiach, sprostredkúvajú ich finanční poradcovia a pobočky bánk. V závislosti od typu fondu, do ktorého sa investuje, môže správca reagovať na prípadnú recesiu, respektíve korekciu na finančných trhoch. Výber podielového fondu je dobré konzultovať s poradcom, ktorý poradí na základe očakávaní a typu investora.

Ďalšou možnosťou investovania je priamy nákup akcií, dlhopisov, či rôznych komodít (drahé kovy), pričom ide o odvážnejšie investície, za ktoré preberá zodpovednosť sám investor. Takéto investovanie si vyžaduje aktívne sledovanie vývoja na finančných trhoch. Investor si môže vybrať zástupcu vo forme brokera alebo iného obchodníka, ktorý dané transakcie zaňho sprostredkováva alebo priamo uskutočňuje.


Porovnanie Termínovaného vkladu a Dlhopisu

Vklad: 10 000 €

TV s viazanosťou 1 rok: Po piatich rokoch by mal klient na účte 10 392 €

Dlhopis: Po piatich rokoch by mal klient na účte 12 025 €

Rok

Terminovaný vklad

Dlhopis

2014

1,60%

5%

2015

1,40%

5%

2016

1,20%

5%

2017

0,30%

5%

2018

0,30%

5%

2019

10 392 €

12 025 €

 

Hľadáte jedinečnú investičnú alternatívu na slovenskom trhu? 

Arca Brokerage House je profesionálna finančná inštitúcia poskytujúca hlavné a vedľajšie investičné služby v oblasti cenných papierov a iných finančných nástrojov už viac ako 10 000 klientom na území Slovenska a Českej republiky.

Bližšie informácie o aktuálnej ponuke dlhopisov nájdete na www.arcabh.com


Rozloženie rizika – diverzifikácia

Ako teda naložiť s voľnými finančnými prostriedkami? Určite nie je vhodné všetko investovať, ale ani sporiť. Základom je vytvorenie finančnej rezervy prostredníctvom sporenia. V prípade nevyhnutnej potreby musia byť peniaze ihneď k dispozícii, čiže rezerva by mala byť likvidná. Aj na krátkodobé ciele (dovolenka, auto, nové spotrebiče, čiastočná rekonštrukcia) sa odporúča sporenie.

Pri dlhodobých a stredných cieľoch sa odporúča voľné finančné prostriedky investovať. Riziko rozložte do viacerých menších investícií. Tak je väčší predpoklad dosiahnutia zisku. Zisk v jednom produkte môže kompenzovať stratu v druhom produkte. Pokiaľ nemá investor žiadnu skúsenosť s investovaním alebo sporením, tak je ideálne nájsť si nezávislého a skúseného finančného poradcu, ktorí pomôže vytvoriť správnu investičnú stratégiu a vybrať vhodné produkty.

Zdroje: https://www.investujeme.sk/clanky/sporenie-a-investovanie-v-com-je-zasadny-rozdiel/ , https://www.standardbank.co.za/southafrica/personal/learn/the-difference-between-saving-and-investments , https://www.thebalance.com/saving-money-vs-investing-money-358062 


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk