Refinancovanie úveru

21.február 2019

Refinancovanie je splatenie existujúceho úveru novým úverom, s výhodnejšími podmienkami, s cieľom ušetriť na nákladoch spojených s jeho splácaním.

Aké úvery je možné refinancovať

Refinancovať môžete akýkoľvek úver, či už hypotekárny alebo spotrebný. Prostredníctvom refinancovania je možné spojiť aj viacero úverov v bankách a licencovaných nebankových spoločnostiach. V podstate ide o akúsi konsolidáciu dlhov.

Refinancovanie rozdeľujeme na:

 • tzv. čisté refinancovanie
 • konsolidáciu

Pri refinancovaní klient refinancuje pôvodný úver, ktorý môže maximálne navýšiť o 5 % alebo o 2 000 €. Pričom nedokladuje príjem, ale iba potvrdzuje, že je zamestnaný. Fyzická osoba podnikateľ doloží IČO. Pri čistom refinančnom úvere môže klient v niektorých bankách presiahnuť LTV (pomer medzi výškou sumy poskytovaného úveru a hodnoty zakladanej nehnuteľnosti) nad 90 %.

V prípade konsolidácie, kde spája klient viacero úverov do jedného, bude musieť dokladovať príjem a LTV je maximálne do 90 %. Konsolidovať tak môže kontokorentný úver, kreditnú kartu, lízing a všetky ďalšie spotrebiteľské úvery. Nielenže získa výhodnejšiu úrokovú sadzbu, či nižšiu mesačnú splátku, ale za určitých okolností môže týmto spôsobom ušetriť stovky až tisícky eur. V neposlednom rade získa oveľa lepší prehľad, keďže je pohodlnejšie sledovať a splácať 1 úver.

Uvažujete nad refinancovaním?

Refinancovanie sa odporúča vtedy, pokiaľ dlžník nie je spokojný s výškou splátky, či pôvodným úrokom alebo spláca viac úverov naraz a ich splácanie mu prerastá cez hlavu.

Nad refinancovaním je vhodné uvažovať vo chvíli, keď končí fixácia pri hypotekárnom úvere, čiže obdobie, počas ktorého sa úroková sadzba nemenila a bola stanovená pri podpise úverovej zmluvy. Keď končí doba fixácie, je možné splatiť celý úver bez poplatku za predčasné splatenie. Hypotekárny úver môžete „vymeniť za výhodnejší“ prakticky kedykoľvek. Myslite na poplatok, ktorý je podľa zákona maximálne 1 % z dlžnej sumy. Niektoré banky (napríklad VÚB banka, ČSOB a iné) ponúkajú klientovi benefit vo forme preplatenia poplatku za predčasné splatenie.

Kedy je vhodné refinancovať

 1. Vždy, keď získate lepšiu splátku, resp. keď vaša istina pri výročí fixácie bude nižšia po započítaní všetkých poplatkov ako pri pôvodnom úvere. Sú to napr. poplatky: za predčasné splatenie, znalecký posudok, poistenie úveru, vyčíslenie zostatku, poplatok za bežný účet, kataster atď.
 2. Pri predĺžení fixácie úveru, bez nutnosti zníženia splátky. Aktuálna nízka úroková sadzba sa zafixuje na niekoľko rokov a v prípade nárastu úrokových sadzieb nehrozí jej navýšenie.

V každom prípade je potrebné si vždy prepočítať, akú úsporu financií refinancovanie prinesie.

PRÍKLAD

Klient pred 3 rokmi získal hypotekárny úver 80 000 € s fixáciou na 5 rokov, úrokom 3 % a dobou splatnosti úveru 30 rokov. Súčasná mesačná splátka je vo výške 337,28 € a ostáva mu splatiť ešte 74 835,33 €.

Klient sa rozhodne tento úver refinancovať. K istine 74 835,33 € je potrebné prirátať poplatok za predčasné splatenie 1 %, čo činí 748,35 €. Istina pri novom úvere tak bude 75 583,35 €. Pri novom úroku 1,15 % a dobe splatnosti 27 rokov bude nová splátka 271,48 €. Úspora je teda 65,80 € mesačne, čo predstavuje 789,60 € ročne.

Klient sa môže rozhodnúť nový úver splácať s nižšou splátkou rovnako dlho ako pôvodný, alebo ho bude splácať vo výške pôvodnej splátky, pričom si dobu splácania skráti.

Nemôžeme zabudnúť na poplatky za kataster 66 €, nový znalecký posudok 150 € a vyčíslenie zostatku úveru cca 150 €. Nie každá banka všetky tieto poplatky má, niektoré dokonca uhradí aj za vás, preto sme ich nezarátali do istiny nového úveru. V každom prípade sa odporúča všetky poplatky, ktoré budete musieť uhradiť, zarátať do istiny nového úveru.

Ako postupovať v prípade, že chcete úvery refinancovať?

Pred samotným refinancovaním je vhodné navštíviť pôvodnú banku a zistiť, či nie je možné získať výhodnejšiu rokovú sadzbu. Pokiaľ klient nie je s ponukou spokojný, mal by si urobiť prieskum a porovnať podmienky konsolidačných produktov. Je vhodné obrátiť sa aj na finančného poradcu, ktorý dokáže nasmerovať a uľahčiť vybavenie úveru na refinancovanie.

Aké doklady budete potrebovať pri žiadosti o refinancovanie závisí od platobnej histórie a konkrétnej banky. Splácali ste poctivo a nemáte žiadne omeškané splátky? Banky zvyčajne nežiadajú potvrdenie o príjme, overia si ho priamo v Sociálnej poisťovni. V prípade čistého refinancovania, ak máte TPP (trvalý pracovný pomer) stačí uviesť IČO spoločnosti, kde pracujete. V prípade živnosti stačí doložiť, že máte aktívnu živnosť.

Ďalej budete potrebovať:

 • 1 alebo 2 doklady totožnosti,
 • hypotekárnu úverovú zmluvu,
 • v prípade, že v HUZ nie sú uvedené parcely založenej nehnuteľnosti, treba doložiť záložnú zmluvu alebo rozhodnutie katastra o zápise záložného práva,
 • znalecký posudok (hypotekárny úver) – niektoré banky ho akceptujú aj cca 3 – 5 rokov starý,
 • po získaní prostriedkov musíte zdokladovať účel využitia (potvrdenie o splatení starých nevýhodných úverov)*,
 • k čerpaniu úveru budete potrebovať aj potvrdenie o aktuálnom zostatku úveru.

Finančné prostriedky posielajú banky na vnútrobankový účet alebo na úverový účet klienta.

Poplatky ovplyvňujú refinancovanie

Pri refinancovaní úveru by nemal byť jediným kritériom nižší úrok. Je potrebné si všímať aj náklady s ním spojené. Pri hypotekárnom úvere rátajte s vypracovaním nového znaleckého posudku alebo poplatkom za vklad do katastra.

V súvislosti s refinancovaním sa môžete stretnúť s poplatkom za:

 • poskytnutie nového úveru,
 • vyčíslenie zostatku starého úveru,
 • predčasné splatenie úveru (splatenie spotrebného úveru do 10-tisíc eur je bez poplatku).

Za výhodnou úrokovou sadzbou môžu byť aj skryté podmienky, napríklad otvorenie si bežného účtu v danej banke a jeho aktívne využívanie.

Kedy sa pravdepodobne neoplatí refinancovať?

Refinancovanie sa neodporúča, pokiaľ je rozdiel v úrokovej miere len niekoľko desatín percenta. Celková úspora nemusí postačiť na ostatné poplatky.

Refinancovanie posúďte aj s ohľadom na predošlé náklady. Na počiatku splácania je v rámci splátky vyšší podiel odplaty. Pomer úrok vs. istina sa s postupom času presúva na stranu istiny. Prenesenie úveru môže znamenať opätovné platenie úrokov z celej sumy istiny. Práve preto sa pri malom úrokovom rozdiele a staršom úverovom produkte refinancovanie nemusí vyplatiť.

* V prípade, ak sa budú splácať úvery IPU, tak klient musí cca 1-3 mesiacov od čerpania doložiť, že úvery boli splatené. Nie je to možné doložiť k podaniu úveru.

Zdroje: http://www.hypotekarna-kalkulacka.sk/kalkulacka/ , https://www.fingo.sk/blog/oplati-sa-vam-refinancovanie-uveru/ , https://banky.sk/58669-sk/oplati-sa-dnes-refinanovat-uver-mozete-usetrit-stovky-az-tisice-eur/


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk