Poistenie chaty? Toto by ste mali vedieť

25.júl 2019

Vlastníte okrem nehnuteľnosti na bývanie aj rekreačnú chatu? Určite vás zaujíma, ako ju ochrániť pred prírodnými živlami, vyčíňaniu vandalov a zlodejov. Bezpečnostné systémy sú síce dobrými pomocníkmi, ale správne poistenie chaty by malo byť prioritou.

Chatu poistí takmer každá poisťovňa

Keďže ide o nehnuteľnosť, ktorá nebýva celý rok obývaná, prináša so sebou aj väčšie riziká. Poistenie rekreačnej chaty je možné v podstate vo väčšine poisťovní pôsobiacich na Slovensku, ktoré majú v ponuke poistenie klasickej nehnuteľnosti.

Aj pri poistení chaty si poisťovne kladú určité podmienky, ktoré je potrebné splniť. Chata nesmie byť schátraná a musí byť samozrejme skolaudovaná. Klient musí byť jej majiteľom a mať k dispozícií list vlastníctva. Týmito dokladmi sa preukazuje aj v prípade poistnej udalosti. Pred uzavretím poistnej zmluvy sa v niektorých poisťovniach vyžaduje aj obhliadka objektu.

Kedy môže vzniknúť problém?

 • Pokiaľ sa chata nachádza v povodňovej oblasti. Proti povodniam vás nepoistia, pretože záplava v takomto mieste už nie je náhodnou udalosťou.
 • Pokiaľ chata nemá murovaný základ a nie je pevne spojená so zemou.
 • Ak mala rekreačná chata za posledných 10 rokov viac ako 5 poistných udalostí.
 • V prípade, že sa nachádza ďaleko na samote.

Poistné riziká

Rozsah krytia je zväčša podobný ako pri poistení rodinného domu.

Poistenie kryje živelné riziká:

 • požiar, dym, úder blesku, výbuch,
 • víchrica, búrlivý vietor, krupobitie,
 • povodeň, záplava,
 • zosuv pôdy, ťarchu snehu, pád lavíny, stromov i stožiarov,
 • náraz vozidla, pád lietadla,
 • zemetrasenie,
 • atmosférické zrážky.

Medzi ďalšie riziká patria:

 • škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia,
 • vandalizmus,
 • krádež,
 • škody spôsobené skratom elektromotora,
 • škody spôsobené v súvislosti s vlastníctvom chaty.

Najčastejšie sa poistenie rizík ponúka v balíkoch a každý klient si zvolí balík podľa vlastného uváženia a potreby. Poistenie chaty sa potom vzťahuje iba na tie riziká, ktoré sú zahrnuté vo vybranom balíku na stanovené poistné sumy.

Správne nastavená poistná suma

Veľkou chybou, ktorú klienti pri uzatváraní poistenia rekreačnej chaty robia, je zle nastavená poistná suma. Poistná suma by mala byť taká, za ktorú v prípade totálnej škody dokáže klient poškodenú nehnuteľnosť znovu vybudovať. Pri nastavení poistnej sumy teda môže dôjsť k podpoisteniu alebo nadpoisteniu nehnuteľnosti.

Podpoistenie vzniká, pokiaľ je poistná suma nižšia ako skutočná cena nehnuteľnosti. V tom prípade je pri poistnej udalosti plnenie nižšie, než skutočná výška škody. Nadpoistenie je opačný jav, keď hodnota nehnuteľnosti je podstatne nižšia ako poistná suma, na ktorú je rekreačná chata poistená. Klient tak môže platiť zbytočne drahšie poistenie.

Všeobecne sa odporúča nechať oceniť objekt samotnou poisťovňou. Tá určí hodnotu na základe rozmerov chaty, počtu podlaží, materiálového vyhotovenia a roku postavenia.

Poistenie vybavenia chaty

Okrem samotnej stavby si môžete zvoliť aj poistenie vybavenia chaty (zariadenie rekreačnej domácnosti). V niektorých poisťovniach sú v rámci zariadenia rekreačnej chaty vo výlukách cennosti, umelecké diela i starožitnosti. Ak ich poistia, tak spravidla s určitým obmedzením. Preto je vhodné sa na poistenie týchto vecí opýtať finančného sprostredkovateľa alebo priamo v konkrétnej poisťovni.

Zabezpečenie rekreačnej chaty

Pri poistení zariadenia chaty je dôležité zabezpečenie vstupov. Všetky okná a dvere by mali byť uzatvorené bez možnosti otvorenia z exteriéru chaty. Dvere by mali byť pevné s riadnou zárubňou, vybavené cylindrickou vložkou a uzamykateľné.

Zabezpečenie závisí aj od výšky poistnej sumy. Čím vyššia je hodnota zariadenia, tým väčšie zabezpečenie poisťovne požadujú. A to napríklad vo forme skla s bezpečnostnou fóliou, kovovej mreže alebo zvnútra uzatvárateľných okeníc. Pri veľmi vysokých sumách vyžadujú poisťovne miesto poistenia zabezpečiť napríklad elektrickou zabezpečovacou signalizáciou. V prípade nedostatočného zabezpečenia rekreačnej nehnuteľnosti, môže poisťovňa znížiť alebo odmietnuť plnenie.

A čo cena poistenia chaty?

Výšku ceny ovplyvňuje viacero faktorov. V prvom rade je to poistná suma, na ktorú je chata poistená a rozsah rizík, ktoré si klient sám zvolí. Ďalej sú to:

 • zastavaná i obytná plocha,
 • materiálové vyhotovenie chaty,
 • rok postavenia,
 • a iné.

Je len na vás, či sa rozhodnete poistiť svoju chatu vrátane vybavenia alebo len samostatne ako stavbu. V každom prípade nesiahnite hneď po prvej ponuke, produkty poisťovní si dôkladne preštudujte, overte osobne alebo sa obráťte na skúseného finančného sprostredkovateľa.

Zdroje: https://www.allianzsp.sk/poistenie-stavby , https://www.union.sk/poistenie-chaty-alebo-zahrady , https://hnporadna.hnonline.sk/zaostrene-na-poistovne/275143-zaostrene-na-poistovne-chranit-treba-aj-miesto-na-oddych , https://www.poistenie-nehnutelnosti.sk/poistenie-rekreacnych-budov/ , https://www.poistenie-domov.sk/poistenie-rekreacnych-chat/


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk