Od júla platia nové pravidlá pre úvery

11.júl 2018

Z dôvodu rýchleho rastu zadĺženia domácností sa Národná banka Slovenska rozhodla prijať nové opatrenia, ktoré sú platné od 1. júla 2018.

Nastavenie STROPU ZADLŽENOSTI človeka vo výške 8-násobku čistého ročného príjmu

Prvá zmena, ktorá platí od 1. júla 2018 je  DTI - skratka Debt To Income. Tento parameter stanoví, akú veľkú hypotéku si bude môcť klient zobrať. Určuje ho čistý ročný príjem klienta alebo klientov. To znamená, že celková úverová zadlženosť je stanovená ako 8-násobok priemerného ročného príjmu. Do celkovej zadlženosti klienta sa počíta novoposkytovaný úver + súčet zostatkov existujúcich splátkových úverov, kreditných kariet alebo kontokorentov. Pri povolenom prečerpaní sa berie do úvahy celá jeho výška a pri kreditných kartách len 20 % z celkového úverového rámca.

Príklad 1:

Klient má čistý mesačný príjem 800 €

Priemerný čistý ročný príjem: 800 x 12 = 9 600 €

Nemá žiadne existujúce úvery.

Maximálna výška žiadaného úveru: 9 600 x 8 = 76 800 €

Príklad 2:

O úver žiada manželský pár.

Žiadateľ (manžel) má čistý mesačný príjem 800 €

Spoludlžníčka (manželka) má čistý mesačný príjem 750 €

Klienti splácajú spotrebný úver so zostatkom 7 000 €

Žiadateľ má kontokorent vo výške 1 000 €

Maximálna výška žiadaného úveru: (800 + 750) x 12) x 8 – 8 000 (7 000 + 1 000) = 140 800 €

Rovnaký spôsob výpočtu sa uplatňuje aj v prípade, ak je spoludlžníkom tretia osoba (aj v prípade, že nejde o spoločnú domácnosť).

Do limitu zadlženosti sa nezapočítavajú úvery, ktoré budú z novoposkytovaného úveru vyplatené.

Limit maximálnej celkovej zadlženosti k príjmu sa nekontroluje pri refinančných úveroch, t. j. pri žiadostiach o úver „na základe existujúcich splátok“ a tiež pri úveroch so štandardným preukázaním príjmu s navýšením max. 5 % resp. 2 000 €.

ZRUŠENIE poskytovania úverov na bývanie nad 90 % LTV

Úvery na bývanie bude možné poskytnúť max. do 90 % LTV. Nad túto stanovenú hranicu nebude možné poskytnúť úver. V zmysle požiadavky regulátora budú v stanovených časových intervaloch regulované aj úvery na bývanie nad 80 % LTV. Maximálny možný podiel z objemu poskytnutých úverov je v súčasnosti 40 %.

Nižšie v tabuľke je uvedené, ako sa bude znižovať podiel úverov medzi 80 % - 90 % LTV

ZVÝŠENIE POVINNEJ REZERVY v rozpočte klienta, resp. domácnosti na 20 %

Zvýšenie povinnej rezervy na 20 % znamená, že kalkulované voľné zdroje budú o túto rezervu znížené.

Nové opatrenia ovplyvnia hlavne klientov, ktorí chcú kúpiť nehnuteľnosť vo veľkých mestách, či už v Bratislave alebo v Košiciach. Problém získať hypotekárny úveru budú mať jednotlivci alebo mladí ľudia s rodinou. Ľudia však potrebujú bývať, a tak tieto podmienky budú výhodné pre prenajímateľov nehnuteľností. Veľa ľudí bude odkázaných žiť v podnájme. Čo, samozrejme, zasa môže spôsobiť zvýšenie cien podnájmov.

Martin Murín, produktový manažér pre bankové produkty


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk