Na čo nezabudnúť pri cestovaní s deťmi?

14.jún 2019

Leto je už v plnom prúde a mnohí z nás ho plánujú stráviť na dovolenke v zahraničí. Okrem tradičných rodinných dovoleniek sú dnes čoraz populárnejšie rôzne tábory, jazykové pobyty či športové sústredenia pre deti v zahraničí. 

Potrebné je myslieť nielen na bezpečnosť, ale aj na všetky doklady, ktoré sú nevyhnutné pri cestách mimo rodnej krajiny.

V prípade, že deti do 15 rokov cestujú v rámci Európskej únie, potrebujú cestovný pas. Často sa stáva, že rodičia pri deťoch zabudnú na cestovné doklady pokiaľ cestujú v rámci Európskej únie. Pri takejto ceste je nevyhnutný doklad totožnosti dieťaťa.

Po dovŕšení 15 rokov už dieťa môže cestovať v rámci Európskej únie na občiansky preukaz ako ktorákoľvek plnoletá osoba. Ak dieťa cestuje bez sprievodu rodičov, v niektorých krajinách môžu vyžadovať tzv. súhlas zákonného zástupcu s vycestovaním neplnoletej osoby. Toto potvrdenie vyžadujú aj niektoré cestovné kancelárie či letecké spoločnosti.

Podobne to funguje v prípade, že dieťa cestuje len s jedným s rodičov, prípadne s inými rodinnými príslušníkmi. Mnohé krajiny tak vyžadujú nielen cestovný doklad, ale aj splnomocnenie od rodičov notársky overené v jazyku danej krajiny. Na túto situáciu upozorňuje aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré odporúča cestujúcim overenie týchto požiadaviek na zastupiteľskom úrade krajiny, ktorá je vašou plánovanou destináciou.

Súhlas rodiča by mal obsahovať identifikačné údaje oboch rodičov, dieťaťa a tiež aj osoby, ktorá bude dieťa počas cesty sprevádzať. Na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí nájdete vzory na takéto potvrdenie v slovenskom aj anglickom jazyku.

Pokiaľ rodič nemá so svojim dieťaťom rovnaké priezvisko (napríklad po rozvode, či v prípade, že rodičia neboli zosobášení), niektoré krajiny vyžadujú preukázanie príbuzenského vzťahu k dieťaťu. Pre istotu odporúčame pri ceste mať k dispozícii rodný list dieťaťa.

Katarína Pružincová, produktový manažér pre poistné produkty


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk