Manuál pre začínajúcich investorov do podielových fondov

09.máj 2018

História investovania je dlhá ako ľudstvo samo. Ľudia už odpradávna hľadali možnosti, ako zarobiť peniaze a inak tomu nie je ani dnes. Väčšina Slovákov však má svoje úspory ešte stále na termínovaných vkladoch, vkladných knižkách či sporiacich účtoch. A práve výnosy z takéhoto „investovania“ peňazí sú drasticky nízke, pričom často nepostačujú ani na infláciu. Chcete začať skutočne investovať? Najskôr si prečítajte najčastejšie otázky i odpovede pre začínajúcich investorov.

1. Prečo investovať peniaze?

Jednoduchá, ale veľmi dôležitá otázka. Každý chce investovať preto, aby mu peniaze priniesli ďalšie peniaze, a aby naplnil svoje potreby v budúcnosti. Niekto chce našetriť na byt, či prilepšiť si na dôchodok a iný zase uprednostňuje dovolenku alebo kúpu nového auta.

Je kľúčové vedieť, z akého dôvodu investujeme a na aký účel chceme prostriedky použiť. V prípade, že si stanovíme cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, vieme si povedať aj aký výnos chceme dosiahnuť, ako dlho budeme investovať, či si zvolíme pravidelnú alebo jednorazovú investíciu alebo kombináciu a máme jasno aj vo výbere sektoru, kde je potenciál výnosu najpravdepodobnejší.

Keď dáme svojej investícii časový a peňažný rozmer, stanovíme si investičný cieľ. Napríklad, chcete si našetriť na dôchodok 30 000 € a momentálne máte 40 rokov. Na dôchodok pôjdete pravdepodobne v 65 rokoch, takže Vašim investičným cieľom je získanie 30-tisíc eur za 25 rokov. Možno sa to nezdá, ale určiť správny investičný cieľ môže byť naozaj ťažké.

2. Do čoho investovať peniaze?

Ak sme si už určili cieľ a máme predstavu o dĺžke investície a aj to, aký výnos z nej očakávame, tak sa môžeme pozrieť aké možnosti máme pri výbere podielových fondov a správcov takýchto fondov. Aktuálne môžeme hovoriť o desiatkach tisíc rôznych fondov. Pre začiatok postačí vedieť, že fondy sú zaradené na peňažné, dlhopisové, zmiešané, fondy fondov a akciové fondy. U všetkých je spravidla iný odporúčaný investičný horizont, to znamená optimálny čas, za ktorý by mal výnos z investície splniť naše očakávanie. Samozrejme majú aj iný rizikový profil a tiež potencionálny výnos, ktorý nám prinesú.

Každý z fondov má nastavenú poplatkovú štruktúru, ktorá obyčajne rastie s potenciálom výnosu daného fondu. V prípade, vybraných správcov sa objavuje aj tzv. success fee, kde hovoríme o poplatku za aktívnu správu, ktorý si spoločnosť zaúčtuje v prípade dosiahnutia výnosu. Objavuje sa predovšetkým pri aktívne riadených fondoch.

Dôležité je uvedomiť si, že otázka nie je len o výbere jedného alebo dvoch fondov, ale skôr o tom ako má vyzerať celé naše portfólio investícií a aké triedy v ňom chceme mať zastúpené. Až následne môžeme riešiť aký konkrétny fond si vyberieme, akú bude mať poplatkovú štruktúru, aký výnos predpokladáme, že nám prinesie a do akých aktív investujeme.

3. Investovať pravidelne alebo jednorazovo?

Obe investovania majú niečo do seba. Výhodou podielových fondov je, že spravidla jeden fond môže ponúkať pravidelnú aj jednorazovú alternatívu investovania.

Pri jednorazovej investícii je výhodou nadpriemerný výnos, ktorý nie je znížený priemerovaním ako pri pravidelnom investovaní. Ďalšou výhodou sú často vstupné poplatky, ktoré sa zvyčajne znížia v prípade jednorazovej vstupnej investície. Medzi riziká jednorazového investovania patrí zlé načasovanie – nákup - investície, predovšetkým pri rizikovejších fondoch. Takúto investíciu treba dobre zvážiť a aj pre skúsených investorov je to veľmi náročné.

Oproti tomu výhodou pravidelného investovania je priemerovanie nielen výnosu, ale aj strát a teda v dlhodobom horizonte je práve priemerovanie ceny účinnou „ochranou“ pred stratou. Ďalšia výhoda pravidelného investovania je možnosť kedykoľvek prerušiť, navýšiť alebo aj znížiť investovanie. Nevýhodou môžu byť zase pravidelne účtované vstupné poplatky za každú platbu a tiež nižší výnos práve kvôli priemerovaniu investície.

Účinné sú obidve metódy investovania, či už pravidelná alebo jednorazová. Ak nemáme kapitál na jednorazové investovanie, tak práve pravidelným investovaním sa k nemu vieme dopracovať.

4. Investovať do dlhopisových alebo akciových fondov?

Výber sektoru investovania, ako sme spomenuli vyššie sa odvíja od nášho rizikového profilu, očakávaného výnosu, dĺžky investície a podobne.

Za predpokladu, že budeme svoje peniaze potrebovať o niekoľko rokov, vhodnejšie sú dlhopisy alebo kombinácia dlhopisov a akcií. Pamätajte, že predchádzajúci výnos fondu nie je zárukou, že takého výnosy bude mať aj v budúcnosti.

Pri dlhopisových fondoch môžeme pri vybraných fondoch hovoriť, že sú rizikovejšie ako akciové fondy. Vždy je podstatné, aké dlhopisy sú v portfóliu takéhoto fondu.

Na trhu sú aj aktívne riadené zmiešané fondy, ktoré sú riadené podľa situácie na trhu, a to zmenou akciovej a dlhopisovej zložky. Taktiež spôsob „ochrany“ proti strate môže byť v takýchto fondoch nastavený rôzne. Podstatné je, do akej miery sme aktívni aj my ako investori pri spravovaní svojho portfólia alebo či to všetko nechávame na správcovskú spoločnosť.

Bankový sektor v tomto plní veľmi dôležitú úlohu distribútora podielových fondov hlavne pre začínajúcich investorov. Vo väčšine prípadov zohľadňuje aktivitu investora v banke pri poplatkovej štruktúre fondov. Naše odporúčanie je zamerané na kvalitne postavené portfólio, v ktorom sú zastúpené všetky druhy podielových fondov v rôznom percentuálnom pomere tak, aby spĺňali kritériá investora na potenciál výnosu, rizikový profil, cieľ investovania a podobne.

Pokiaľ investujeme postupne, diverzifikovane, je málo pravdepodobné, že šliapneme vedľa. Rozložením investície do viacerých fondov zmiernime riziko potenciálnej straty.

5. Ako reagovať na pokles investície?

Či chceme či nie, väčšina ľudí sa chová tak, že kupuje draho a predáva lacno, pretože sa rozhoduje na základe emócií. Je to prirodzené, každý chce zarobiť pri raste a investovať ďalšie peniaze do nákupu.

Na druhej strane, ak sa ekonomikám nedarí, všade sa hovorí o tom, že pád akcií sa už nezastaví a vtedy je ťažké odolať a nepredať. Pokles investovaných prostriedkov je štandardná vec, s ktorou sa na finančnom trhu môžeme bežne stretnúť. Emócie nie sú namieste a momentálna situácia môže byť za krátky čas úplne iná.

V prípade investícií je potrebné si uvedomiť tzv. papierovú a reálnu stratu. Papierová strata hovorí len to, za akú cenu si aktívum kúpime dnes voči cene, za ktorú sme realizovali nákup. Avšak táto cena nie je pre nás reálna, kým ju reálnou naozaj nespravíme – to znamená, že pokým dané aktívum za túto cenu nepredáme. Až vtedy zrealizujeme reálne stratu.

Začínajúci investori často emotívne reagujú na volatilitu podielového fondu zmenou investičného horizontu a to z dôvodov, že nepoznajú daný fond a jeho riziká.

Pri podielovom fonde si kupujeme podiel fondu za cenu X a v budúcnosti ju predávame za cenu Y. Rozdiel medzi týmito cenami je náš zisk. V prípade špeciálnych fondov vyplácajúcich zisk aj priebežne, tam môžeme zarátať aj tieto realizované výnosy. V prípade, že cena X je vyššia ako cena Y, realizujeme stratu. Jednoducho povedané, kúpili sme drahšie ako predali.

V prípade investovania by sme sa mali správať rovnako ako bežne v živote, tzn. nakupovať lacno a predávať draho. Emócie sú zlý radca pri investovaní, či už je to v prípade nákupu alebo aj predaja podielového fondu. Vždy je dobré poradiť sa so skúsenejším investorom alebo poradcom, ktorí sa v danej oblasti skutočne špecializuje a orientuje.

6. Prečo je diverzifikácia dôležitá?

Diverzifikácia je dôležitá predovšetkým na minimalizovanie rizika. Odstrániť riziko z investovania nie je možné, ale vieme ho znížiť.

O diverzifikácii hovoríme hlavne v prípade tvorby portfólia pri správe svojich prostriedkov. To znamená, že investíciu rozložíme do viacerých menších investícií, za účelom zníženia rizika straty. Je nutné tam zarátať tiež bežný, sporiaci účet a v širšom prípade aj životné poistenie (či už je kapitálové alebo investičné). V portfóliu musíme mať aj vysoko likvidné prostriedky, ktoré poslúžia na bežné potreby a tiež krátkodobú rezervu v prípade nepredvídaných výdavkov. Je vhodné si načasovať investíciu aj na strednú a dlhšiu dobu. Na základe toho potom budeme diverzifikovať výber jednotlivých podielových fondov a ich percentuálne zastúpenie v našom portfóliu.

Rozumný investor vždy najprv ošetrí riziko a až následne hľadá najvyšší možný výnos, v opačnom prípade hovoríme o finančnej špekulácii, ale tá s investovaním už nesúvisí.

Ak s investovaním len začínate, je dobré na začiatok využiť rady finančného poradcu, s ktorým si stanovíte investičný cieľ a predostriete mu Vaše očakávania. Pomôže Vám nájsť vhodné riešenie podľa Vašej tolerancie voči riziku a vytvorí plán na splnenie Vašich cieľov. ♦

Zdroje: https://spetko.blog.sme.sk/c/361358/pravidelne-investovanie-pre-zaciatocnikov.html, https://www.etrend.sk/ekonomika/manual-zaciatocnika-zasady-investovania-do-fondov.html, http://banky.sk/56999-sk/uzitocne-rady-pre-zacinajucich-investorov/ 


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk