Korporátne dlhopisy - Strašiak alebo dobrá príležitosť?

11.júl 2019

V čase nízkych úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch, stále menej výhodnému stavebnému sporeniu či iným sporiacim produktom sa do popredia čoraz viac dostáva alternatíva investovania do korporátnych dlhopisov. Korporátne dlhopisy motivujú aj drobných investorov. Sľubujú zaujímavé zhodnotenie a zaujmú svojou dostupnosťou. Kým pre niektorých predstavujú príležitosť, pre iných môžu byť strašiakom.

Čo sú korporátne dlhopisy

Korporátne (často označované aj ako firemné) dlhopisy sú cenné papiere, ktorými sa emitent (vydavateľ) zaväzuje, že investorovi (kupujúci) uhradí nielen požičanú sumu, ale aj určitý výnos. A naopak, investor verí, že sa firme bude dariť a požičané peniaze mu vráti aj s úrokmi. Ide vlastne o pôžičku, ktorú firma získava aj od individuálnych investorov.

Aký je rozdiel medzi dlhopisom a akciou firmy? Pri kúpe akcií investor kupuje podiel v spoločnosti a ak sa firme darí, dostáva dividendy. Pri kúpe dlhopisu investor požičiava peniaze, ktoré mu firma po určitom dohodnutom období vráti aj s úrokmi. Inými slovami, investor požičiava firme peniaze podobne ako banka.

Garancia korporátnych dlhopisov

Štátne dlhopisy, ktoré sú vhodné skôr pre konzervatívnych investorov, v súčasnosti veľa nezarábajú. Ich výnosy sa pohybujú niečo málo nad nulou. Aj preto sa investori obzerajú práve po korporátnych dlhopisoch, ktoré sú spravidla lákavejšie.

Na úvod si treba uvedomiť, že vyplatenie korporátnych dlhopisov nie je garantované a preto majú aj vyšší výnos. Bežného investora môže pri nákupe zmiasť to, že mnoho dlhopisov slovenských a českých firiem ponúkajú aj banky, ktoré sú pre človeka akousi zábezpekou istoty. To však neznamená, že sú dlhopisy chránené. Banky zo zákona nemôžu dať žiadnu garanciu spoľahlivosti vyplatenia dlhopisov.

Investovanie do korporátnych dlhopisov

Korporátne dlhopisy sú vhodné pre investorov, ktorí svoje peniaze nebudú potrebovať v horizonte 3 – 5 rokov a zároveň majú záujem o vyššie zhodnotenie, než ponúkajú banky na termínovaných vkladoch. Výmenou za vyšší zisk pri investícii musia znášať vyššie riziko a zvážiť, či sú ochotní ho podstúpiť. 

Dôveruj, ale preveruj

Každý investor by si mal firmu, ktorej korporátne dlhopisy chce nakúpiť, dôkladne preveriť. Investícia do korporátnych dlhopisov firmy, ktorá je malá, nemá históriu, tržby, ale sľubuje vysoké úroky môže byť veľmi riziková. Odporúča sa vyvarovať aj dlhopisom, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu.

Nákup korporátnych dlhopisov prostredníctvom bánk a investičných spoločností je o niečo menej rizikový. Tieto subjekty dokážu neporovnateľne lepšie odhadnúť a preveriť schopnosť emitenta splácať záväzky. Pred investíciou do korporátnych dlhopisov sa určite poraďte s fundovaným finančným sprostredkovateľom


Chcete vedieť viac o možnostiach investovania do korporátnych dlhopisov? Podrobnosti nájdete na stránke Arca Brokerage House

                          Arca Brokerage House o.c.p., a.s.

Obchodník s cennými papiermi Arca Brokerage House s významným postavením na slovenskom trhu pokračoval v roku 2018 s výrazným rastom aktív pod svojou správou. nárast klientskeho kmeňa, a to z viac ako 5 630 v roku 2017 na viac ako 6 820 v roku 2018. V praxi to znamená, že každý mesiac pribudlo v priemere sto nových klientov.

Vo svojom portfóliu má viaceré emisie dlhopisov – uvádzame aspoň 2 príklady:

Dlhopisy NREF 2023 I“, SK4120013731, v mene euro

Ide o dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5% p.a., so splatnosťou v roku 2023. Finančný nástroj je určený pre retailového investora, ktorý by mal držať v najlepšom prípade finančný nástroj do jeho splatnosti.

Dlhopisy NREF 2027 I“, SK4120013079, v mene euro

Ide o dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný, s nulovou úrokovou sadzbou, so splatnosťou v roku 2027. Finančný nástroj je určený pre retailového investora, ktorý by mal držať v najlepšom prípade finančný nástroj do jeho splatnosti.

Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie kupónov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta dlhopisov tieto záväzky splniť. Z hľadiska stanovenia výnosu existujú dlhopisy s pevným kupónom, premenlivým kupónom a bez kupónové dlhopisy. Zerobond, alebo dlhopis s nulovým kupónom, je taký druh dlhopisu, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote rovnaké ako pri klasickom dlhopise, avšak na rozdiel od neho, zerobond počas doby životnosti nevypláca žiadne kupóny ani iný druh výnosu.

Zdroje: https://www.etrend.sk/ekonomika/na-trhu-su-korporatne-dlhopisy-ktore-mozu-ludi-pripravit-o-peniaze.htmlhttps://www.investujeme.sk/clanky/korporatne-dlhopisy-vysoky-urok-nie-je-zadarmo/ , http://www.projectinvested.com/markets-explained/investors-guide-to-corporate-bonds/ https://banky.sk/59214-sk/firemne-korporatne-dlhopisy-strasiak-ci-prilezitost-zarobit/  


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk