Investovanie pre mladých

27.september 2018

Každá generácia má vlastnú predstavu o ideálnom spôsobe investovania. Dnešní mladí ľudia majú širšie možnosti investovania, než mali v mladosti ich rodičia. Tí poväčšine investovali formou životného poistenia alebo vkladov na vkladné knižky a o iných formách ani netušili. Ak neviete aké investovanie pre mladých zvoliť, možno vám pomôžu nasledovné tipy a rady.

Investovať treba začať čo najskôr. Platí staré známe pravidlo, že čím skôr začnete, tým lepšie. Dôvodom je aj fakt, že mladí ľudia začínajú s „čistým štítom“ a nie sú zaťažení finančnými záväzkami. Mladí, ktorí nemajú deti, partnera, hypotéku, auto na lízing, či iné finančné záväzky majú pravdepodobne viac dostupných peňazí na investovanie a samozrejme dlhší časový horizont. Nehovoriac o tom, že ľudia bez záväzkov, sú skôr naklonení rizikovejším investíciám, ktoré v konečnom dôsledku môžu priniesť vyšší zisk.

Mladí majú často prehnané očakávania

Túžbou mladých ľudí je väčšinou zarobiť rýchlo a veľa. Očakávajú z investovania oveľa viac peňazí, ako je možné dosiahnuť. Keďže majú slabé znalosti o fungovaní finančných trhov, očakávajú vysoké výnosy v krátkom časovom horizonte. Kvôli tomu nastáva väčšinou sklamanie, či frustrácia.

Podľa štatistík od spoločnosti Schroders, mladí investori do 35 rokov očakávajú výnosy nad 11 %, čo dokazuje ich nie celkom reálne videnie diania na trhoch. Podobné je to aj pri investičnom horizonte, kde mladí ľudia sú ochotní investovať len na veľmi krátky čas a dlhodobé investovanie nevyhľadávajú. Čím sú investori mladší, tým skôr chcú vyberať svoje zisky. Investovanie považujú za rýchly a jednoduchý príjem. Asi tretina mladých investorov do 30 rokov chce investovať len na obdobie 1 roka. Tým pádom sa mladí nechajú strhnúť rizikovými investíciami – tzv.špekuláciami, pri ktorých sa črtá vidina vyššieho zisku pri vyššom riziku. Finančné trhy sú v krátkom časovom horizonte veľmi zradné, naopak na vytvorenie vyššieho zhodnotenia je spoľahlivejšie dlhodobé pravidelné investovanie pre mladých.

Potrebné je mať investičný cieľ a rozložiť riziko

Mladí investori zväčša nemajú stanovený investičný cieľ, ktorý je pri investovaní veľmi dôležitý. Mal by obsahovať informácie o tom, koľko peňazí potrebujú nasporiť a časový horizont, teda obdobie, aké je k dispozícii na nasporenie danej sumy. Mladí investori berú investovanie skôr ako špekulatívne obchodovanie s hlavným cieľom vidiny budovania majetku a tak sa orientujú na rizikové investície, ktoré sľubujú rýchle i vysoké výnosy.

Medzi rizikové investície patria napríklad kryptomeny. Stali sa minulý rok investičným hitom, veď napríklad hodnota bitcoinu stúpla začiatkom roka až na 20 000 dolárov a kto do nej predtým investoval, aj zarobil. Odvtedy jeho hodnota opäť spadla na 8000 dolárov. Preto ak investovať do kryptomien, tak neinvestovať všetky peniaze s vidinou rýchleho a vysokého zisku, ale v investičnom portfóliu by mali mať zastúpenie len pár percent.

Odporúča sa rozložiť riziko investícií v portfóliu medzi väčší počet menších investícií. Investície je vhodné rozložiť medzi akcie a dlhopisy, ktoré majú z dlhodobého hľadiska (viac ako 10 rokov) navzájom negatívnu koreláciu. To znamená, keď sa dlhopisom príliš nedarí, vtedy akcie rastú a naopak.

Do portfólia je možné zahrnúť aj iné aktíva, napríklad komodity (zlato, striebro, ropa, energetické komodity atď.), či nehnuteľnosti. Nemalo by sa zabudnúť ani na bezpečnú finančnú rezervu, aby nebolo potrebné, v prípade nečakanej udalosti, predčasne predať investíciu, ešte pred uplynutím investičného horizontu. Finančná rezerva by mala byť „vysoko likvidná“ tzn. k dispozícii hneď a bez výkyvov ceny. Vhodné sú sporiace, termínované vklady k účtu, môže to byť aj fond peňažného trhu alebo iný konzervatívny fond.

Je veľa možností kam investovať

Najčastejšie sa investuje priamo do akcií, dlhopisov alebo podielových fondov. Hlavným rozdielom medzi investovaním do podielových fondov a priamou kúpou dlhopisov či akcií je, že podielové fondy investujú do väčšieho počtu cenných papierov a tým je riziko diverzifikované.*

Podielové fondy sú vhodné na investovanie pre mladých začínajúcich investorov, kde sa podľa zvolenej investičnej stratégie rozdelia peniaze do viacerých fondov. Každý podielový fond má svojho portfólio manažéra (platí pri aktívne riadených PF), ktorý sleduje situáciu na finančných trhoch a tým reaguje na pokles, či rast investície. Pri priamej kúpe akcií alebo dlhopisov si investor musí riziko investície vyhodnotiť sám, čo je pre mladých a neskúsených investorov veľmi ťažké.

Nie je potrebné mať veľa peňazí, aby ste mohli investovať. Dá sa to aj pri nízkom príjme, a to pravidelným investovaním. Na trhu sú dostupné mnohé programy na pravidelné investovanie pre mladých, ktoré ponúkajú banky, investičné spoločnosti alebo iné spoločnosti, kde je možné investovať mesačne už od niekoľko desiatok eur.

Skôr než začnete, zriaďte si sporiaci účet

Investovanie je vhodné začať vtedy, keď už je vytvorená finančná rezerva na vykrytie neplánovaných výdavkov. Finančná rezerva by mala byť optimálne vo výške aspoň 6 mesačných príjmov, aby bolo možné vykryť výdavky, s ktorými sa nepočítalo. Odporúča sa zriadiť si sporiaci účet, na ktorý sa bude pravidelne odkladať suma podľa možností, a tým sa vytvorí rezerva alebo krátky investičný cieľ. O zhodnotení sa tu baviť síce nemôžeme, ale peniaze je v prípade potreby možné vybrať okamžite.

Peňažné a dlhopisové fondy

Pre konzervatívnych mladých ľudí, pre ktorých je dôležitejšia istota ako zisk, sú možnosti investovania do peňažných fondov. Tie majú investičný horizont 6 až 12 mesiacov. V priemere sú výkonnosťou porovnateľné ako jednoročné termínované vklady. Dlhopisové fondy majú kratší investičný horizont ako akcie a aj nižšie zhodnotenie, ale majú potenciál zarobiť viac ako peňažné fondy. Sú vhodné pre konzervatívnych klientov, ktorí sa obávajú vyššieho rizika. Konzervatívni investori by mali svoju investíciu rozložiť. Vo svojich investíciách môžu mať aj akciové fondy, napríklad do 10 % z celého portfólia. Tým pádom majú vyšší potenciál výnosu a zároveň, v prípade poklesu, to nie je suma, ktorá by im výrazne ovplyvnila finančnú situáciu.

Akciové fondy

Investovanie do akcií predstavuje presný opak investičnej stratégie ako investovanie do dlhopisov. Pre veľký výkyv kurzov sa odporúča nechať peniaze pracovať dlhší čas. Ak je možnosť nechať peniaze pracovať dlhšie a nevadí investorovi vyššie riziko, investuje do akciových fondov. Čím dlhší investičný horizont, tým vyšší podiel akciových fondov v portfóliu by investor mal mať.

Investovanie do akciových fondov si však vyžaduje aktívnejší prístup. Investovať by sa malo vtedy, keď akcie majú nízke ceny a naopak predávať, keď sú ceny na maxime. A to je veľké umenie rozoznať. Pokiaľ hodnota investície pri predaji bude menšia, oproti tomu, za akú sa nakupovala, investor prerobí. Preto ak je možné, predlžuje sa investičný horizont investície do doby, v ktorej predajná cena bude vyššia, ako sa pôvodne investovalo, aby sa na investícii zarobilo. V prípade, že investičný horizont sa nemôže predĺžiť a akcie klesajú, je vhodné presunúť investíciu z akciových fondov za dlhopisové.

Poplatky pri investovaní

Pri investovaní do podielových fondov významne ovplyvňujú zisk poplatky. Najčastejšie je možné sa stretnúť so vstupným, či výstupným poplatkom a s priebežne plateným poplatkom.

Vstupný poplatok je poplatok za nákup podielového fondu. Jeho výšku si správcovská spoločnosť stiahne z vloženej sumy a zvyšok investuje. Tento poplatok sa však dá uhradiť priebežne, počas celej doby investovania. Výstupný poplatok nie je veľmi bežný a niektoré správcovské spoločnosti ho vôbec nemajú alebo len v tom prípade, že investor chce skôr vybrať nasporené peniaze.

Priebežné poplatky sú najvyššími poplatkami, ktoré je možné počas investovania zaplatiť. Z neho sú platení odborníci, ktorí sa starajú o vaše portfólio. Platia sa ročne z celého objemu vašich prostriedkov vo fonde a bývajú zarátané do celkového výnosu podielového fondu. Ich výška musí byť zo zákona uvedená v dokumente „Kľúčové informácie pre investorov.“ Odporúča sa vyberať si samozrejme fond s čo možno najnižším priebežným poplatkom.

Využite služby finančného sprostredkovateľa

Pokiaľ chcete investovať a zaoberáte sa úplne niečím iným, určite využite služby finančného sprostredkovania. Finanční agenti vám poradia, do čoho investovať. Samozrejme by mali aj aktívne sledovať a reagovať na situáciu na trhu. To znamená, poradiť, kedy je rozumné vystúpiť z obchodu, aby ste zrealizovali svoj zisk alebo zabránili prípadnej veľkej strate.

Pre mladých začínajúcich investorov, ktorí nemajú spravidla dostatočný prehľad a vedomosti o podielových fondoch je vhodné osloviť napríklad investičnú spoločnosť, ktorá peniaze zhodnotí za určitý poplatok. Aj banky či poisťovne ponúkajú rôzne produkty, kde sa peniaze investujú do podielových fondov. Ak sa chcete vyhnúť nebezpečenstvu pri výbere správneho fondu, tak by ste sa mali obrátiť na odborníkov.♦

*Investor sleduje aká „drahá“ je akcia. Robí tak cez ukazovateľ P/E – tzv. price to earnings. Ide o pomer trhovej ceny akcie k čistému zisku (zisku po zdanení) na 1 akciu za dané obdobie. Za výhodný pomer považoval Benjamin Graham P/E pod úrovňou 15. Niektoré ekonomické sektory sú stále pod touto úrovňou, prípadne v dobe finančnej krízy a krachu na burze sa väčšina akcií obchoduje pod úrovňou P/E 15. Preto je potrebné všetky doporučené úrovne finančných ukazovateľov brať s rezervou, posudzovať ich všetky spoločne (nielen jeden z nich), a prihliadať aj na situáciu v sektore a na celom finančnom trhu.


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk