Hypotéka a príjem SZČO

01.október 2017

Dostať hypotéku nie je dnes zložité, ak máte pravidelný príjem a dostatočnú bonitu. Pre podnikateľov sa pri posudzovaní žiadosti o hypotéku neuplatňuje rovnaký meter. Na rozdiel od zamestnanca, kde banka posudzuje trvalý prijem minimálne za 6 mesiacov, živnostník musí doložiť viac dokladov ako klasický zamestnanec.

Poznáme dve základné možnosti, ako klient - podnikateľ môže dokladovať príjem:

 1. podľa výšky čistého príjmu;
 2. podľa výšky obratu.

1. POSUDZOVANIE PODĽA VÝŠKY ČISTÉHO PRÍJMU
Žiadateľ musí doložiť do banky daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie - minimálne však za 2 roky.

Banka od SZČO vyžaduje:

 • za uzatvorené účtovné obdobie doložiť:
  • potvrdenie o splnení daňovej povinnosti z Daňového úradu;
  • daňové priznanie;
  • účtovnú závierku za posledné zdaňovacie obdobie.
 • za práve plynúce účtovné obdobie živnostník musí doložiť preukázanie príjmu/obratu za obdobie medzi podaním daňového priznania a podaním žiadosti o úver. Musí preto predložiť:
  • výpisy z podnikateľského účtu;
  • faktúry;
  • mesačné uzávierky; atď.

Vzorec výpočtu priemerného mesačného príjmu:
Priemerný mesačný príjem = (základ dane – daň) / 12 mesiacov

Pričom základnou podmienkou je mať kladné daňové priznanie.
Výsledok je čistý príjem SZČO v takej forme, ako ho posudzuje banka aj pri iných žiadateľoch, napríklad pri zamestnancoch.

2. POSUDZOVANIE PODĽA VÝŠKY OBRATU
Tento spôsob dokladovania príjmu je vhodný, alebo pre SZČO s vysokým obratom, alebo pre toho, kto nepožaduje príliš vysokú hypotéku. Finančnú spoločnosť pri tejto forme dokladovania príjmu zaujíma len hrubá výška obratu z podnikania, takže podnikateľ sa pri podávaní daňového priznania môže sústrediť na daňovú optimalizáciu.
Pri posudzovaní príjmu z výšky obratu banky štandardne akceptujú zhruba 10 % z obratu za rok, pričom sa odpočítajú prípadné záväzky.

Vzorec výpočtu priemerného mesačného príjmu:
Priemerný mesačný príjem = (ročný obrat x 10 %) / 12 mesiacov

Pričom základnou podmienkou je mať kladné daňové priznanie.
Pri dokladovaní príjmu z obratu, musí klient doložiť rovnaké doklady ako pri dokladovaní čistého príjmu z podnikania.

V zmysle opatrenia NBS môže banka akceptovať len zdokladované príjmy, preto je potrebné v prípade daňovej optimalizácie myslieť na túto skutočnosť dostatočne včas. Znižovanie príjmov kvôli úspore daní a odvodov môže v konečnom dôsledku spôsobiť nepridelenie hypotéky kvôli nízkym príjmom.

Martin Murín, produktový manažér pre bankové produkty


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk