Finančná rezerva. Prečo je tak dôležitá a ako si ju vytvoriť?

23.október 2018

Budúcnosť nie je vždy ružová a z času na čas prináša ťažké chvíle. Môže to byť strata zamestnania, dlhodobá pracovná neschopnosť alebo neočakávané výdavky. Na podobné neočakávané situácie, ktoré nás môžu kedykoľvek postretnúť, by sa malo myslieť dopredu v období, keď prácu máme a sme zdraví.

Na čo slúži finančná rezerva?

Väčšina slovenských domácností v tomto smere žije s minimálnou finančnou rezervou, v horšom prípade so žiadnou. Jednoducho život od výplaty k výplate bez možnosti vytvoriť si finančnú rezervu. Potom príde nečakaná situácia - strata práce, choroba, úraz, či výraznejší výdavok a rodinný rozpočet sa úplne rozsype. Na rad potom prichádza zadlžovanie.

Na vykrytie ťažkých situácií má slúžiť práve finančná rezerva vo výške 6-násobku mesačných výdavkov. Konkrétna suma však závisí od množstva faktorov, napríklad od obdobia, ktoré má finančná rezerva pokryť alebo vášho zdravotného stavu. Vytvárať by ste ju mali pravidelne a v prípade, že na ňu musíte siahnuť, chýbajúce financie doplniť hneď, ako je to len možné. Ako vytvoriť finančnú rezervu bez zanedbania ostatných záväzkov?

Sledujte svoje príjmy a výdaje

Mnoho ľudí poriadne nevie, koľko mesačne míňa. Treba si urobiť poriadok vo svojich financiách. Zapisujte si svoje výdaje za elektrinu, telefón, stravu, vzdelanie, zábavu a podobne (poslúžiť môžu aj rôzne aplikácie do smartfónov). Zohľadniť treba aj mimoriadne nepravidelné výdavky ako poistenie za auto alebo nehnuteľnosť, ktoré platíte len pár krát do roka. Čím podrobnejšie si budete zapisovať aj malé účty, tým presnejšie zistíte, kde prúdia Vaše peniaze. Možno prídete aj na to, že niektoré výdavky sa dajú obmedziť alebo aspoň zredukovať. Tieto financie potom presmerujte na zvyšovanie rezervy.

Podľa výšky príjmu si treba stanoviť aj denný limit na bežné výdavky, napríklad 15 eur. Ak sa však stane, že jeden deň miniete 20 eur, tak potom ďalší deň skúste minúť len 10 eur. Takéto limity si stanovte aj pre týždenné alebo mesačné výdavky.

Ako vytvoriť finančnú rezervu?

Ak máte stanovenú sumu, ktorú potrebujete našetriť za určitý čas, ľahko vyrátate koľko peňazí si musíte odložiť každý mesiac. Najskôr však zvážte, či je daná suma pre Vás reálna, aby ste ju neprestali hneď po dvoch mesiacoch odkladať. Šetrenie nenechávajte na koniec mesiaca, kedy Vám väčšinou neostávajú na účte peniaze. Nastavte si trvalý príkaz deň po výplate. Finančnú rezervu pokladajte za jeden z výdavkov, ktoré bežne musíte platiť.

Možno sa Vám nepodarí sporiť mesačne 10 % z príjmu ako odporúčajú odborníci. Vzhľadom na slovenské pomery to nie je príliš reálne. Omnoho dôležitejšie je vytvoriť si návyk sporenia a lepšie je vytvárať si aspoň nejakú finančnú rezervu. V prípade, že sa Vám bude lepšie finančne dariť, čiastku môžete kedykoľvek zvýšiť. Aj mimoriadne odmeny alebo príjmy sú dobrou príležitosťou ako nárazovo zvýšiť finančnú rezervu. Časť mimoriadneho príjmu si užite s rodinou a druhú časť odložte.

Nesiahajte na finančnú rezervu, pokiaľ naozaj nemusíte

Pamätajte, že finančná rezerva neslúži rodine na dovolenku alebo nákup nových spotrebičov. Je to záchranné koleso, ktoré použijete v prípade nepredvídateľných životných situácií. Ak si chcete užiť dovolenku, tak rozhodne ju naplánujte dopredu a začnite na ňu šetriť zvlášť. Pokiaľ ste už znížili všetky výdaje na minimum a s rozpočtom Vám to absolútne nevychádza, až vtedy siahnite na rezervu.

Kde si vytvárať finančnú rezervu?

Keďže finančná rezerva slúži na neočakávané výdavky a nikdy neviete kedy ju budete potrebovať, vyberte si produkty, ktoré umožnia peňažné prostriedky vybrať ihneď, to znamená, aby boli likvidné. Nikdy ju netvorte na bežnom účte, kam Vám chodí výplata a odkiaľ financujete bežné výdavky.

Zriaďte si sporiaci účet v banke, za ktorého vedenie nič neplatíte a na začiatok sporte tam. Pri tvorbe rezervy je nutné nájsť rovnováhu medzi dostupnosťou peňazí a ich primeraným zhodnotením. Pokiaľ sa Vám podarilo vytvoriť vyššiu rezervu, ako optimálny šesťnásobok mesačných výdavkov, môžete svoje peniaze začať zhodnocovať investovaním.

Pri investovaní je potrebné rozdeliť financie do produktov s rôznou likviditou:

  • Sporiaci účet – síce nízky výnos, v ideálnom prípade na úrovni inflácie, ale peniaze máte okamžite k dispozícii.
  • Peňažné podielové fondy – peniaze máte dostupné v relatívne krátkej dobe, odporúčaný investičný horizont je okolo jedného roka.
  • Podielové fondy – majú nižšiu likviditu, ale vyšší výnos. Zároveň je investovanie do akcií spojené s vyšším rizikom.

Vo vysoko likvidných a málo rizikových aktívach ako je sporiaci účet ponechajte 6-násobok mesačných výdavkov. Zvyšné voľné prostriedky investujte do výnosnejších a zároveň o niečo rizikovejších produktov. Peniaze budete mať dostupné až o niekoľko rokov, ale získate lepšie zhodnotenie ako ponúkajú súčasné bankové produkty. Investované peniaze rozložte do viacerých fondov, čím zmiernite riziko potenciálnej straty. Určitý podiel vložte do dlhopisov, ktoré nenesú také riziko ako akcie a určitý podiel zase do akcií, ktoré sú potenciálne výnosnejšie. V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti manuál pre začínajúcich investorov do podielových fondov, v ktorom sme sa bližšie venovali investovaniu.

Zdroje: http://www.fininfo.sk/sk/zaujimam-sa-o/investovanie-mojich-volnych-financii/tvorba-financnej-rezervy , https://www.etrend.sk/financie/7-krokov-od-financneho-pekla.html , http://www.zfpa.sk/miroslav-kozar-financna-rezerva/


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk