Fakty a mýty o zlate

08.august 2018

Zlato predstavuje historicky jednu z foriem investovania a prípadne aj zhodnocovania svojich peňazí. Aj o tejto forme zhodnocovania peňazí koluje veľa mýtov a často až doslova nepravdivých informácií. Tie najčastejšie si rozoberieme podrobnejšie...

Zlato je skvelá investícia

Je nutné zdôrazniť, že zlato a jeho nákup (ak hovoríme o nákupe fyzického zlata) je veľmi riziková investícia v prípade, že hovoríme o krátkodobom horizonte alebo špekulácii na jeho rast. Jeho volatilita je v krátkodobom horizonte vysoká. Zároveň je nevyhnutné započítať poplatky, ktoré znižujú potenciálny výnos. Takmer žiadny investor nakupujúci zlato si ho nekupuje preto, aby ho držal v zlatej podobe, ale preto, aby získal výnos. V dlhodobom horizonte má zlato ochrannú funkciu – je to Vaša „železná rezerva“. Na zlate je možné samozrejme aj zarobiť, ale nehovoríme o investovaní, ale o špekulácii.

Zlato je podľa jeho vývoja odolné voči inflácii aj deflácii a jeho hodnota nebude nikdy nulová vzhľadom aj na jeho „neinvestičné“ využitie (priemysel, šperky a pod.).

Zlato je uchovávateľ hodnoty

Toto tvrdenie je pravdivé a často používané pri predaji zlata obchodníkmi, ktorí ho svojim klientom ponúkajú ako doplnok investičného portfólia. Tak ako aj viaceré národné banky jednotlivých štátov uskladňujú zlato vo fyzickej podobe, rovnako to môže urobiť aj klient. Je potrebné však zvážiť poplatkovú štruktúru takéhoto uskladnenia alebo opačne, či sa nájde protistrana, ktorá ho odkúpi za aktuálnu cenu v prípade, že zlato držíme doma „pod zámkom“ alebo „zakopané na záhrade“, nakoľko nehovoríme o rokoch, ale skôr o desaťročiach.

Ako príklad uchovania hodnoty zlata, môžeme uviesť príklad z antického Ríma, kde za uncu zlata bolo možné kúpiť tuniku. Rovnako pred 100 rokmi bolo možné za uncu zlata kúpiť kvalitný oblek a dnes je to rovnaké. Na tomto jednoduchom príklade vidíme, že zlato nevedie k „zbohatnutiu“, ale k udržiavaniu hodnoty.

Cena zlata rastie a teda je ziskové

Tento výrok je vyložená nepravda. Tak ako aj pri iných aktívach aj cena zlata je volatilná a na jej cenu vplýva množstvo rôznych faktorov, od záujmu a predaja na svetových trhoch, cez finančné krízy až po rôzne výkyvy jeho ceny. Pri pohľade na históriu zlata, môžeme povedať, že sa mu darí predovšetkým pri nedôvere investorov vo finančný systém. „Milovníci“ zlatého štandardu, vždy budú vidieť zlato ako trvalú protihodnotu peňazí. Pri akomkoľvek pohľade na graf, či už z dlhodobého horizontu alebo aj na denný graf obchodovania, vidíme, že cena zlata je volatilná.

Zlato je vysoko likvidné

V tomto prípade je nutné si tento výrok rozmeniť na drobné. Je pravda, že zlato, ktoré sa predáva vo forme zlatých odliatkov, je štandardne zameniteľné za peniaze v podstate kdekoľvek na svete. Treba podotknúť, za akú cenu? Tá je totiž rozhodujúca. Zlato od nás môže odkúpiť banka a rovnako ho odkúpi aj klenotník na okraji mesta, to je nesporný fakt. Ale vo výsledku je dôležité, či si zlato pri zámene na peniaze uchovalo svoju hodnotu alebo ju stratilo.

Zlato sa nedá jesť, nedá sa ním umývať a ...

Tento výrok používajú predovšetkým odporcovia zlata a drahých kovov. Analogicky to isté môžeme povedať o peniazoch, cenných papieroch, podielových listoch, domoch, autách atď. Jesť môžeme naozaj len reálne jedlo. Ak vlastníme zlato, môžeme ho vymeniť za danú menu, rovnako ako cenný papier alebo podielový list.

Je lepšie mať zlato v minciach ako v tehličkách, lebo tie majú aj zberateľskú hodnotu

Fyzické zlato je možné mať v podstate v rôznych formách – mince, šperky, medaile alebo odliatky atď. Nie je pravdou, že v prípade mincí,  má zlato vyššiu hodnotu ako v prípade tehličiek. Samotní zberatelia mincí a numizmatici hovoria, že zbieranie historických mincí alebo pamätných medailí je pre laikov rizikové. Kým investičná minca odráža len obsah kovu a trhovú cenu, hodnotu tých zberateľských ovplyvňuje množstvo ďalších premenných. V prípade zberateľských mincí nemusíme nájsť kupca a ich zberateľskú alebo historickú hodnotu dokážu posúdiť len odborníci. Numizmatika a zberateľstvo má zmysel najmä ako koníček a nie nutne ako investícia.

Pred nákupom fyzického zlata je dobré poznať všetky riziká a taktiež sa zmieriť s tým, že v prípade investície hovoríme o veľmi dlhom časovom horizonte. Napriek tomu, zlato ako investičný nástroj má miesto v portfóliách našich klientov.

Jozef Maník, produktový manažér pre investičné produkty

 

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk