Fakty a mýty o investovaní

13.december 2017

V posledných rokoch Slováci výrazne zvýšili svoju chuť po investovaní. Hoci podľa OECD sme na tom najhoršie, čo sa týka priamych investícií predovšetkým do akcií, práve rozmach finančných sprostredkovateľov výrazne pomohol popularite investovania. Veľká časť slovenskej populácie však stále ostáva skeptická voči investovaniu vzhľadom na často rozšírené mýty o investovaní. Ktoré sú pravdivé a ktoré sú naopak ďaleko od pravdy? 

Investovanie je príliš rizikové

Áno, je to časť pravdy, ale len ak ide o krátkodobý horizont, kde sa ceny aktív môžu vyvíjať rôzne. Trhové ceny boli, sú a aj budú vždy volatilné. Z dlhodobého horizontu budú trhy primárne rásť. Aj keď hodnota nášho portfólia nebude stabilne rásť každý deň, celkovo narastie takmer určite.

Ľudia si často zamieňajú pojem investícia a špekulácia, a práve preto odkazujú na prílišnú rizikovosť. Špekulácie sú výlučne krátkodobé záležitosti (nie zriedkavo aj v rámci jedného dňa). To potvrdzuje aj fakt, že medzi top investormi sveta sa nenachádza ani jeden „trader“.

Na investovanie potrebujem veľa peňazí

Toto je veľmi častý mýtus. Veľa peňazí je potrebných na špekuláciu, ale investovať môžeme už od 20 EUR. Rôzne programy investičných sporení, priamych nákupov alebo ich kombinácií dovoľujú vyskladať zaujímavé portfólio pri naozaj minimálnych čiastkach.

Investujú iba investiční profesionáli a ľudia so znalosťami

V prvom rade je naozaj dobré, ak investor vie, do čoho investuje a prečo. Inak hrozí, že nakúpi aj niečo, čo pre neho nie je vhodné. Hovoríme o úplných základoch, ktoré na začiatku postačujú. Žiadny investičný profesionál nedokáže konzistentne zarobiť viac ako „trh“. Faktom stále zostáva, že žiadny manažér hedge fondu alebo aktívne riadeného fondu nevlastní „magickú guľu“, aby dokázal predpovedať vývoj trhu a podľa toho ho prekonával.

Investovaním sa dá rýchlo zbohatnúť

Bežní ľudia často považujú cenný papier za výherný žreb v lotérii. Pravdou je, že rýchle zbohatnutie formou investícii je takmer nemožné. Krátkodobo sa môže stať, že spoločnosť, ktorú máme v portfóliu nám prinesie nadštandardný zisk, ale dlhodobo je tento trend nemožný. Ďalším dôvodom je práve diverzifikácia, ktorá neslúži pre maximalizovanie výnosov ale predovšetkým pre rozloženie rizika.

Istota výnosu je dobrá spoločnosť

Apple, Google, Facebook alebo Coca-Cola sú veľké a úspešné spoločnosti. Tieto firmy sú ziskové a ich potenciál je pravdepodobný aj v budúcnosti. Kvalita a potenciál firmy je iba jedno z kritérií, ale podstatná je nákupná cena. Pri investovaní je dôležité zvažovať reálnu hodnotu investície a nakúpiť ju vtedy, ak je cena tejto spoločnosti nižšia ako jej reálna hodnota. Toto je základný princíp pre zvýšenie zisku a zníženie rizika.

Viac informácií vedie k lepším investičným rozhodnutiam

Je pravda, že viac informácií nám dáva širší rozhľad a viacero uhlov, ako si môžeme vyhodnotiť investíciu. Avšak rozšíreným javom je práve „paralyzovanie“ investičného rozhodovania. Niektorí investori sledujú denne svoju investíciu, finančné správy a správy z trhov. Na rad prichádzajú emócie, ktoré nie sú dobrým radcom pri investovaní. Investovanie je dlhodobá záležitosť, a preto je dôležité si uvedomiť, že investície majú zarábať na náraste hodnoty a nie na výkyve ceny. Medzi investovaním a špekuláciou môže byť veľmi tenká hranica, kde nás práve množstvo rôznych a často aj protichodných informácií môže posunúť z úrovne investora na úroveň špekulanta.

Pri zvažovaní investície je na začiatok veľmi užitočné, ak si klient so svojím finančným poradcom prejde svoje ciele a očakávania, a podľa toho zvolí cestu k nim. V takomto prípade má istotu, že bude mať pri sebe aj iný uhol pohľadu na svoje investičné rozhodnutia.

Jozef Maník, produktový manažér pre investičné produkty

 

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk