Amatér alebo profík? Ako si preveriť finančného poradcu alebo sprostredkovateľa

22.august 2018

Finanční poradcovia u nás nemajú najlepšiu povesť a mnohí si myslia, že ich cieľom je obrať klienta o peniaze. V žiadnom prípade ich však nemôžete hádzať do jedného vreca. Ako spoznať zlého a neodborného finančného poradcu od skutočného i užitočného profesionála?

Finančný poradca nie je finančný sprostredkovateľ

Na začiatok je potrebné si uvedomiť zásadný rozdiel medzi finančným poradcom a finančným sprostredkovateľom, teda agentom. Finančný poradca je platený priamo klientom za služby poradenstva v oblasti financií a nemôže zastupovať finančnú inštitúciu, čiže nemôže robiť sprostredkovanie. Finančný sprostredkovateľ (agent) zastupuje finančnú inštitúciu, ktorá ho za sprostredkovanie obchodu platí.

NBS registruje len niekoľko desiatok finančných poradcov a okolo 30-tisíc finančných sprostredkovateľov, čiže agentov. Aj napriek tomu je u nás často zaužívané pomenovanie finančný poradca aj pre tých, ktorí pracujú podľa zákona ako finanční agenti.

Najskôr si overte registráciu

Každý finančný sprostredkovateľ i poradca je registrovaný Národnou bankou Slovenska. Ešte pred stretnutím si môže klient overiť jeho registráciu v registri Národnej banky Slovenska. V tomto registri sa dozvie informáciu, či má vôbec licenciu a môže vykonávať finančné poradenstvo, alebo sprostredkovanie. Ak áno, dozvie sa aj to, ako dlho pracuje v tejto oblasti, v akých sektoroch má registráciu, a či má povolenie poskytovať služby, ktoré ponúka.

Nie každý finančný sprostredkovateľ alebo poradca má oprávnenie ponúkať svoje služby pre všetky segmenty finančného trhu. Ak je zapísaný len v podregistri poistenia, bude ponúkať poistenie ako najlepší spôsob zhodnotenia úspor. Pritom v podielových fondoch by klient mohol zarobiť viac, ale keďže nemá licenciu pre kapitálový trh, tento produkt nemôže ponúkať. Zároveň nemôže poskytnúť poradenstvo v oblasti úverov, starobného dôchodkového sporenia a podobne. Preto je najlepšie vybrať si finančného poradcu alebo sprostredkovateľa, ktorý má licenciu pre čo najviac finančných sektorov, aby jeho poradenstvo bolo komplexnejšie.

Profík netají pre akú spoločnosť pracuje

Profesionálny finančný sprostredkovateľ (agent) by mal predstaviť seba a spoločnosť, pre ktorú pracuje. Mal by upozorniť, či vykonáva svoju činnosť ako viazaný finančný agent alebo pracuje ako samostatný finančný agent, či podriadený finančný agent.

Viazaný finančný agent vykonáva činnosť iba pre jednu inštitúciu v danom sektore. Jeho poradenstvo pravdepodobne nebude komplexné, pretože nemôže objektívne porovnať rôzne produkty od rôznych spoločností. Nedisponuje informáciami, že iná spoločnosť môže mať lepší produkt, pretože predáva konkrétne produkty jednej spoločnosti.

Samostatný finančný agent môže spolupracovať s viacerými finančnými inštitúciami a podriadený finančný agent vykonáva svoju činnosť sprostredkovane na základe zmluvy so samostatným agentom, ktorý spolupracuje s viacerými finančnými inštitúciami. Tým pádom majú prehľad o produktoch rôznych inštitúcií, ktoré môžu vyberať a ponúknuť.

Rieši komplexné portfólio produktov

Dobrý finančný sprostredkovateľ najprv vyrieši problém, ktorý je pre klienta akútny, napríklad hypotéku. Následne zisťuje, čo klient potrebuje a čo je pre neho dôležité. Nepredáva ihneď a neprichádza na stretnutie s ponukou konkrétnych produktov, či plánov.

Profesionálny finančný sprostredkovateľ rieši klienta komplexne. Komplexnosť znamená, že sa vyzná v poistení, hypotékach, či investovaní. Na začiatku urobí klientovi analýzu potrieb, v ktorej zistí jeho zamestnanie, príjmy, výdavky, finančné záväzky i úspory. Ďalej skúma jeho plány, ciele, finančné možnosti a aj aktuálne platné zmluvy, ktoré klient už má.

Po stretnutí pripraví klientovi finančný plán, ktorý mu odprezentuje tak, aby mu porozumel. Následne navrhne finančné produkty, ktoré najviac vyhovujú jeho potrebám a sú vhodné vzhľadom na jeho finančné možnosti. Neodborný finančník navrhne všetky alebo väčšinu aktuálnych zmlúv klienta zrušiť a ukončiť a samozrejme nahradiť ich novými.

Finančný sprostredkovateľ má prehľad

Každý finančný sprostredkovateľ by mal byť odborníkom a vedieť zodpovedať na akúkoľvek otázku ohľadom financií. Jasné, že nie každý všetko vie – nie je hanbou povedať „neviem“. Skutočný profesionál sľúbi správnu informáciu, či odpoveď zistiť do budúceho stretnutia a tak pravdivo klienta informovať. Ak nie je ochotný podrobne vysvetliť nezrovnalosti, tak buď tomu nerozumie alebo zámerne nechce povedať o čo ide. Skutočný odborník pracuje s faktami a vo svojom portfóliu by mal mať na výber produkty viacerých spoločností, z ktorých by mal vedieť objektívne vybrať ten správny pre potreby klienta.

Dá dostatok času na premyslenie

Profesionálny sprostredkovateľ nevytvára tlak na svojho klienta pri rozhodovaní a poskytne mu dostatok času na premyslenie. Zodpovie mu na prípadné otázky a netlačí ho do okamžitého rozhodnutia. Časový nátlak a tieseň do osobných financií nepatria. Ak finančný sprostrdkovateľ vytvára nátlak na okamžité rozhodnutie klienta, tak ide o neprofesionálne jednanie, čo nevrhá dobré svetlo na finančné sprostredkovanie.

Uzatvorením zmluvy sa nič nekončí

Uzatvorením zmluvy sa spolupráca s klientom začína. To znamená, že klient môže svojho finančného sprostredkovateľa kontaktovať vždy, keď potrebuje. Profesionálni finanční sprostredkovatelia sú finančným partnerom na dlhé obdobie. Predovšetkým po uzavretí zmluvy klienta kontaktujú, či mu prišli všetky dôležité dokumenty a po dohode s ním si zvolia následnú komunikáciu medzi sebou (formou telefonátu, mailom, SMS ...). Pravidelne klienta informujú o novinkách a dôležitých zmenách. Aj finančná situácia klientov sa časom mení a keďže finančné plánovanie je dlhodobá aktivita, potrebuje pravidelnú aktualizáciu.

Je veľa ukazovateľov, podľa ktorých spoznáte dobrého finančného sprostredkovateľa (prípade poradcu) od zlého. Veľa napovie aj samotné stretnutie a výber miesta stretnutia. Dôležité sú referencie a skúsenosti známych, či iných klientov, na ktoré narazíte na internete a podobne. ♦

Zdroje: https://financniodbornici.sk/2017/02/14/ako-rozpoznat-kvalitneho-financneho-poradcu,  https://www.seattletimes.com/business/heres-how-to-know-if-youve-picked-a-good-financial-adviser/, ttps://www.forbes.com/sites/laurashin/2013/05/09/10-questions-to-ask-when-choosing-a-financial-advisor/, http://www.expertnafinancie.sk/blog/financny-poradca-ako-preverit-48


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk