Ako si vybrať cestovné poistenie?

19.jún 2018

Dovolenková sezóna je takmer v plnom prúde a množstvo Slovákov sa chystá stráviť dovolenku v zahraničí. A tí už necestujú len do Chorvátska alebo susedných štátov. V ponukách cestovných kancelárií prevažujú rôzne exotické destinácie z celého sveta. Počas prípravy na cestu by dovolenkári nemali zabudnúť na cestovné poistenie, bez ktorého si môžu spôsobiť nemalé finančné problémy.

Dovolenková destinácia

Pri uzatváraní cestovného poistenia sa zohľadňuje, kam cestujete. Preto sa rozdeľuje platnosť poistenia na krajiny Európy, ostatný svet, prípadne USA a Kanada. Podľa toho sa odvíja aj cena za poistenie, pričom spravidla poistenie na dovolenku v Európe je najlacnejšie.

Krátkodobé alebo dlhodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie je vhodné pre tých, ktorí cestujú na dovolenku len raz do roka na kratší čas. Je optimálne na letnú alebo zimnú dovolenku, či na predĺžený víkend v zahraničí.

V prípade, že cestujete do zahraničia častejšie a okrem dovolenky si radi robíte občasné výlety do zahraničia, či dokonca tam chodíte pravidelne nakupovať, v tom prípade odporúčame dlhodobé cestovné postenie.

Dlhodobé cestovné poistenie môžeme rozdeliť na:

 • celoročné cestovné poistenie
 • polročné poistenie

Celoročné poistenie sa odporúča v prípadoch, že cestujete do zahraničia na dlhšie obdobie a v prípade viacerých pobytov počas roka. Niektoré poisťovne ponúkajú pre krátke, častejšie cesty zľavnené celoročné poistenie a vtedy môžete na poistení ušetriť veľa peňazí. Pokiaľ cestuje na dovolenku do zahraničia celá rodina, poisťovne majú na výber aj zľavnené balíčky (hlavne pre rodiny s deťmi).

Limity cestovného poistenia

Základom cestového poistenia je poistenie liečebných nákladov. V rámci neho poisťovňa uhradí nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti. Poisťovne ponúkajú rôzny limit plnenia, teda hornú hranicu toho, čo za klienta zaplatia. V závislosti od konkrétnej krajiny sa môžu liečebné náklady vyšplhať do astronomických výšok. Limit býva stanovený sumou alebo neobmedzený. Práve druhý menovaný sa odporúča pokiaľ cestujete na dovolenku mimo Európy, napríklad do USA, Ázie alebo Austrálie.

Cestovné poistenie na dovolenku potrebujete aj vtedy, keď máte Európsky preukaz zdravotného poistenia a cestujete v rámci EÚ. Bez poistenia sa vystavujete riziku úhrady spoluúčasti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v danej krajine.

Poisťovne hradia len náklady, ktoré súvisia s poskytnutím akútneho ošetrenia alebo nevyhnutné na odvrátenia ohrozenia života, nie plánované zákroky. Ak trpíte na závažné ochorenie a lekár Vám neodporučil cestovať, môže poisťovňa úhradu odmietnuť. Poistná ochrana zahŕňa aj prepravu do zdravotníckeho zariadenia, či transport poisteného alebo v tragických prípadoch aj prevoz jeho telesných pozostatkov naspäť do vlasti.

Poistenie rizikových športov

Pred uzatvorením cestovného poistenia by ste mali zvážiť, akým činnostiam sa budete počas dovolenky venovať. Je rozdiel, či budete ležať len tak na pláži alebo budete vykonávať adrenalínové športy (lezenie, surfovanie atď.). Vo väčšine poisťovní základné poistenie nepokrýva rizikové športy a činnosti, preto je nutné si ich pripoistiť. Niektoré športy majú poisťovne vo výlukách, preto odporúčame sa na konkrétny šport opýtať v poisťovni.

Poistenie na hory počas dovolenky

Nadšenci horskej turistiky a lezenia po skalách by si mali uzatvoriť poistenie do hôr. A to nielen v zahraničí, platí to aj na území Slovenskej republiky. Každý návštevník hôr má zo zákona povinnosť uhradiť Horskej záchrannej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním. A že sú to skutočne poriadne sumy sa bohužiaľ presvedčilo už veľa turistov.

Poistenie na hory nie je drahé, stojí zvyčajne niekoľko desiatok centov na deň a dá sa pripoistiť k základnému cestovnému poisteniu do zahraničia. Celoročné cestovné poistenie do hôr sa niekedy oplatí viac ako pár krátkodobých poistení do roka.

Komplexné cestovné poistenie

Základom cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov. Poistenie je možné doplniť o pripoistenia:

 • úrazové pripoistenie,
 • zodpovednosti za škodu – škody na zdraví alebo majetku, ktoré môžete spôsobiť niekomu inému,
 • batožiny – jej poškodenie, zničenie alebo odcudzenie,
 • asistenčných služieb – tlmočenie, preklad,
 • právnej pomoci – pri strate dokladov,
 • pripoistenie stornovacích poplatkov a iné.

Pozor na výluky

Poisťovne majú v cestovnom poistení určité výluky, kedy poistné plnenie odmietnu. Preštudujte si ich preto ešte pred samotným podpisom zmluvy. Najčastejšie výluky z cestovného poistenia:

 • Alkohol - poistná udalosť následkom požívania alkoholických a iných omamných látok.
 • Stomatologické zákroky - náklady na zubné ošetrenie, ktoré nevyplýva z akútnej bolesti. Poisťovne skúmajú, či máte preventívnu prehliadku u zubára.
 • Tehotenstvo a pôrod - náklady spojené s rizikovým tehotenstvom.
 • Terorizmus a vojnové konflikty - ak cestujete do štátu, ktorý bol uvedený na začiatku cesty na zozname rizikových štátov, do ktorých sa neodporúča cestovať.
 • Rizikové aktivity a športy - poistná udalosť pri vykonávaní športov, ktoré ste si nepoistili alebo boli vylúčené z poistenia.
 • Samovražda - náklady vzniknuté v dôsledku samovraždy alebo pokusu o ňu.
 • Povinné očkovania - náklady vzniknuté v dôsledku nevykonaných povinných očkovaní.

Najčastejšie chyby pri výbere cestovného poistenia

 • Poistenie vyberiete podľa ceny a nie podľa výšky poistného limitu – keď máte cestovné poistenie s limitom 100 000 eur a náklady na liečbu 150 000 eur, zvyšok musíte hradiť zo svojich zdrojov.
 • Nepoistíte si rizikové športy a činnosti, ktoré budete na dovolenke vykonávať.
 • Na vysokohorskú turistiku si neuzatvoríte poistenie do hôr.
 • Vyberiete si pripoistenia, ktoré nepotrebujete.
 • Zvolíte si zlú územnú platnosť poistenia.

Online cestovné poistenie

Pokiaľ ste sa rozhodli cestovať na poslednú chvíľu, existuje aj možnosť poistiť sa online. Vyplníte dôležité údaje – kam cestujete, kedy, koľko dospelých osôb a detí i poistené riziká, či pripoistenia. V prípade súhlasu s podmienkami a poistením zadáte Vaše osobné údaje, následne Vám na e-mail príde poistná zmluva, ktorú musíte do určitého času zaplatiť, najčastejšie cez platobnú bránu poisťovne. Nezabudnite! Poistná zmluva nadobúda platnosť až jej zaplatením.

Ak si neviete sami vybrať poisťovňu, existujú porovnávače cestovných poistení, napr. Netfinancie,  kde po zadaní vyššie spomenutých údajov porovnávač ponúkne poistenia na dovolenku od rôznych poisťovní. Cena by však nemala byť hlavným parametrom. Všímajte si poistné riziká, výšku poistného krytia alebo balíčky pripoistení, ktoré môžu znamenať výrazný rozdiel.♦

Zdroje: http://www.cestovne-poistenie-online.sk/poistenie-na-dovolenku/, http://insr.sk/blog/ako-vybrat-spravne-cestovne-poistenie/


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk