Ako dofinancovať kúpu nehnuteľnosti?

14.jún 2017

Začiatkom marca tohto roku Národná banka Slovenska pristúpila k už avizovaným zmenám v oblasti poskytovania úverov na kúpu nehnuteľnosti. Od 1.marca banky obmedzili predaj tzv. 100%-ných hypoték. V praxi to znamená, že komerčné banky môžu iba 4 z 10 klientov poskytnúť hypotéku s viac ako 80% financovaním. Pre klientov tak vzniká otázka, ako vyriešiť dofinancovanie zvyšných 20% hodnoty nehnuteľnosti.

Riešení tejto situácie je viac. Častým návrhom je možnosť využiť SPOTREBNÝ ÚVER od komerčnej banky alebo MEDZIÚVER od stavebnej sporiteľne. Vieme, aký je medzi nimi rozdiel?

SPOTREBNÝ ÚVER

Základné parametre:

 • maximálna dĺžka splatnosti je 8 rokov;
 • maximálna výška je zvyčajne 25 000,- €, ale sú banky, čo poskytnú aj max.37 000,- €;
 • úver môže byť poskytnutý účelovo aj bezúčelovo;
 • spláca sa anuitným splácaním.

Výhody:

 • nižšie preplatenie;
 • nižšie poplatky.

Nevýhody:

 • v porovnaní s hypotekárnym úverom krátka doba splatnosti;
 • vyššia mesačná splátka.

MEDZIÚVER NA DOFINANCOVANIE KÚPY NEHNUTEĽNOSTI 

Predstavuje predstupeň stavebného úveru. Jeho účelom je dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti. O medziúver môže požiadať, každý občan, ktorý nemá finančné prostriedky na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti. Stačí, ak si uzatvorí Zmluvu o stavebnom sporení a požiada o pridelenie medziúveru, kde si v žiadosti povinne zvolí tieto základné parametre:

 • Voliteľné pridelenie
 • Cieľovú sumu
 • Tarifu

Voliteľné pridelenie: predstavuje minimálny objem finančných prostriedkov, ktoré je potrebné nasporiťStavebné sporiteľne majú štandardne stanovenú hranicu 40%, 50% a 60% z cieľovej sumy. Napr.: ak klient potrebuje úver vo výške 20 000,- € a zvolí si hranicu voliteľného pridelenia na 40%, tak musí nasporiť 8 000,- €.

Cieľová suma: je požadovaná výška úveru (platí aj v prípade, ak už klient má na stavebnom sporení nasporenú časť potrebných finančných prostriedkov). Tieto peniaze budú ponechané na účte stavebného sporenia.

Tarifa (SS Wűstenrot tento parameter nepoužíva): je povinne voliteľný parameter pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení, ktorý ovplyvňuje výšku pravidelných mesačných vkladov, rýchlosť dosiahnutia hodnoty voliteľného pridelenia do cieľovej sumy a dobu splatnosti úveru (medziúveru a stavebného úveru).

Výhody:

 • max. splatnosť až 20 rokov (dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti);
 • štátna prémia vo výške maximálne 66,39 € / ročne;
 • úročenie nasporenej sumy na stavebnom sporení.

Nevýhody:

 • výška úrokovej sadzby;
 • typ splácania medziúveru po celú dobu je úrok počítaný z celej výšky istiny, čím sa viac preplatí;
 • poplatky (okrem poplatku za poskytnutie úveru a poplatku za vedenie účtu sa platí aj poplatok za založenie Zmluvy o stavebnom sporení).

Prečo je také dôležité splniť čo najskôr podmienky na preklopenie medziúveru na stavebný úver?

Počas trvania medziúveru klient spláca úrok z celej cieľovej sumy, pričom dlžná suma na medziúvere sa neznižuje. V prípade splácania stavebného úveru sa platí úrok len z nesplatenej časti úveru, ktorá sa znižuje.

Podmienky získania stavebného úveru:

 • klient musí sporiť na stavebnom sporení a splácať medziúver min. 2 roky;
 • na stavebnom sporení musí mať nasporené finančné prostriedky vo výške voliteľného pridelenia;
 • „hodnotiace číslo“ (napr. v PSS musí klient dosiahnuť hodnotiace číslo na úrovni min. 65 bodov).

Hodnotiace číslo: je ukazovateľ, ktorý sa odvíja od výšky vkladov, periodicity vkladov, pravidelnosti a od výšky cieľovej sumy. Každá stavebná sporiteľňa používa svoj vzorec na výpočet hodnotiaceho čísla.

A čo je pre klienta výhodnejšie?

Záleží na finančnej situácii klienta. Možnosti a kombinácií je niekoľko. Predtým, než sa rozhodne, ktorú banku alebo sporiteľňu si vyberie je potrebné dôkladne zvážiť a porovnať ponuky. Dôležitými parametrami sú najmä tieto údaje: celkové preplatenie a poplatky, ktoré bude klient platiť počas celej doby úveru.

Martin Murín, produktový manažér pre bankové produkty


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk