Aby dovolenka bola naozaj dovolenkou

20.jún 2017

Aby bola dovolenka naozaj oddychom, je nevyhnutné, aby cestovné poistenie čo možno najviac zodpovedalo charakteru našej dovolenky. Či už cestujeme na hory, k moru, vlastným vozidlom alebo letecky, je potrebné zvážiť, čo všetko sa môže stať. Zdravotná poisťovňa totiž zabezpečuje LEN základnú lekársku starostlivosť, ďalšie náklady si klient hradí sám.

Otázkou tak zostáva, čo sa v danej krajine považuje za základnú zdravotnú starostlivosť. To, čo je u nás štandardom, v zahraničí môže byť úplne inak. Poisťovne rozlišujú cestovné poistenie podľa toho:

 • kam cestujeme;
 • či plánujeme oddychovať aktívne – športom;
 • prípadne či cestujeme vlastným vozidlom.

Týmto a aj iným parametrom dokážu prispôsobiť rozsah rizík cestovného poistenia.

                 „Bez dobrého cestovného poistenia ani na krok.“

Základné balíky poistenia obsahujú:

 • POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV – predstavujú náklady na ošetrenie, vyšetrenie, liečenie a hospitalizáciu. Z tohto poistenia sa uhrádza preprava z/do zdravotníckeho zariadenia, výkon operácie, prípadne prevoz pacienta (telesných pozostatkov) späť do vlasti.
 • ASISTENČNÉ SLUŽBY - zabezpečujú nepretržitú 24 hodinovú asistenčnú pomoc v slovenskom jazyku. Obvykle zabezpečujú poradenstvo ohľadom zdravotníckeho zariadenia, poskytnú služby tlmočníka, prípadne informujú rodinu a príbuzných o zdravotnom stave pacienta.

V poistení sú podstatnou súčasťou aj pripoistenia:

 • POISTENIE ÚRAZU – zabezpečí úhradu nákladov súvisiacich s úrazom.
 • POISTENIE BATOŽINY- znamená poistenie osobných vecí, cestovných dokladov či elektroniky.
 • POISTENIE ADRENALÍNOVÝCH ŠPORTOV – nie sú zahrnuté v štandardnom cestovnom poistení, je nutné si ich pripoistiť. V základnom balíku sú väčšinou len základné rekreačné športy.
 • POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU - v prípade, že spôsobíme škodu na majetku, alebo na zdraví tretej osobe, je priam nutnosť mať dobré poistenie. Zodpovednostné škody sa v zahraničí počítajú v tisíckach eur.
 • TECHNICKÁ POMOC S VLASTNÝM VOZIDLOM – pokryje náklady napr. na oprava auta na mieste, odtiahnutie vozidla a jeho uschovanie, otvorenie, prípadne výmena zámkov, zabezpečenie náhradných dielov na opravu, repatriácia vozidla späť do SR.
 • PRIPOISTENIE STORNA – zabezpečí úhradu nákladov cestovnej kancelárii alebo leteckej spoločnosti, v prípade stornovanie objednanej služby.  Pri poistení storno poplatkov je dôležité všímať si uvedenú spoluúčasť (suma, ktorou sa klient podieľa na poistnej udalosti), prípadne si zvoliť krytie s nulovou spoluúčasťou.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať správnemu stanoveniu TERMÍNU dovolenky. Je dôležité, aby poistenie zahŕňalo presný počet dní strávených na dovolenke vrátane spiatočnej cesty. Je dobré byť pripravený aj na variantu, že si klient pobyt o nejaký deň predĺži a podľa toho uzavrieť aj poistenie. Cestovné poistenie vychádza na deň zopár eur a bezpochyby sú to rozumne investované peniaze.

Novodobým rizikom pre dovolenkárov vo svete je najmä TERORIZMUS. Viaceré poisťovne nepreplácajú svojim klientom škody, ktoré vznikli v dôsledku teroristických činov, alebo vojnových udalostí. Sú však aj poisťovne, ktoré škody súvisiace s terorizmom preplácajú, avšak len za predpokladu, že sa poistený nijakým spôsobom na teroristickom čine nepodieľal.

Ak sa vám už stane poistná udalosť v zahraničí, prečítajte si pár praktických odporúčaní:

 1. V prípade poistnej udalosti vyhľadajte zdravotnícke zariadenie – preukážte sa poistnou zmluvou alebo kartičkou k poistnej zmluve. Od ošetrujúceho lekára si vždy vyžiadajte originál potvrdenia o ošetrení a doklad o zaplatenej sume (v prípade, že ste za výkon zaplatili peniaze v hotovosti).
 2. V prípade dopravnej nehody v zahraničí odporúčame vždy volať políciu, aby vyšetrila príčinu nehody a zistila rozsah škody (v niektorých krajinách môže byť výjazd polície spoplatnený). Nezabudnite vždy vypísať „Záznam o dopravnej nehode“.
 3. „Nikdy nepodpisujte nič čomu nerozumiete“ – vždy trvajte na prítomnosti tlmočníka.

Katarína Pružincová, produktový manažér pre poistné produkty

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk