4x ÁNO pre finančného agenta

02.máj 2017

Aj Vy máte skúsenosti s finančným agentom, ktorý Vám v minulosti dobre poradil a jeho služby radi využívate dodnes? Alebo Vám len sprostredkoval zmluvu a viac ste ho nevideli?

Obe tieto skúsenosti klienta sú odrazom celkového vnímania finančného sprostredkovania v spoločnosti.

Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie zostáva aj naďalej témou, pri ktorej sa názory ľudí rôznia. Vyplýva to predovšetkým zo skúseností samotných klientov so službami finančných agentov. V súčasnosti je úplne bežné, že sa ľudia v prípade záujmu o úver, poistenie, či investíciu obrátia skôr na kontakty z rodiny alebo na známych, než na odborníka v oblasti financií. Pritom s právnym problémom prirodzene vyhľadáme právnika, v prípade choroby navštívime lekára, avšak v prípade použitia svojich financií sa odborníka v tejto oblasti skôr obávame osloviť.

Tak ako aj v iných odvetviach aj v oblasti finančného sprostredkovania je potrebné si priznať, že aj tu sa nájdu „profesionáli“, ktorí svojim konaním nerobia dobré meno spoločnostiam, pre ktoré svoju činnosť vykonávajú. Prísnymi opatreniami zo strany NBS ako orgánu dohľadu sa však postupne trh zbavuje týchto neserióznych osôb z radov finančných agentov. Obrovská konkurencia v oblasti poskytovania finančného sprostredkovania, ale aj ekonomicky vzdelanejší klienti vytvárajú prostredie, v ktorom je nutné byť profesionálom. Byť neserióznym v oblasti poskytovania služieb na finančnom trhu, a to najmä v oblasti finančného sprostredkovania, bude po zavedení očakávaných legislatívnych zmien čoraz náročnejšie.

 

Okrem finančného sprostredkovania prostredníctvom finančných agentov je najrozšírenejším spôsobom uzatváranie zmlúv na pobočkách finančných inštitúcií. Do popredia sa dnes dostávajú už aj online nástroje, prostredníctvom ktorých si vie ktokoľvek z nás uzavrieť zmluvu aj sám.

 

Prečo sa teda obrátiť na finančného agenta? 

 

ŠIROKÁ PONUKA PRODUKTOV

 

Snáď najsilnejším argumentom je možnosť výberu z ponuky celého produktového spektra finančných služieb. Finančné inštitúcie sa snažia vyskladať pre klienta optimálne riešenie kombináciou svojich ťažiskových produktov. Finančný agent by mal nazerať na potreby klienta komplexne. Porovnáva ponuky viacerých finančných inštitúcií s ohľadom na obchodné podmienky, rozsah i cenu. Klientovi obvykle navrhuje niekoľko riešení, z ktorých si má možnosť vybrať čo najvhodnejšiu alternatívu. 

 

ODBORNOSŤ

Vo finančnom svete koluje množstvo informácií, ktoré môžu byť pre klienta nejasné. Úlohou finančného agenta je pomôcť klientovi rozlíšiť, ktoré sú pre neho podstatné viac a ktoré menej. Správnym nastavením jednotlivých parametrov produktov finančný agent dokáže mnohokrát ušetriť klientovi peniaze aj čas, ktorý by on sám strávil porovnávaním ponúk. Finančný agent má prehľad o dianí na finančnom trhu, produktoch aj o možnostiach, ktoré jednotlivé finančné inštitúcie v oblasti investícií, úverov či poistenia ponúkajú. 

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Devízou finančného agenta je predovšetkým možnosť osobne komunikovať s klientom a detailne spoznať jeho celkovú situáciu. Klientovi zaručuje individuálny prístup a dokáže mu zabezpečiť veľmi konkrétne riešenie jeho požiadaviek a tiež ich následnú úpravu v súlade s potrebami, ktoré životné situácie prinášajú.

DOSTUPNOSŤ

Finančný agent je zastihnuteľný prakticky kedykoľvek a častokrát podľa požiadavky klienta kdekoľvek.

Seriózny finančný sprostredkovateľ = Spolupráca, ktorá je dlhodobo prínosom.

Kvalitné finančné sprostredkovanie je založené na dlhodobom budovaní vzťahu s klientom a finančný agent by mal byť osobou, na ktorú sa vždy s dôverou obrátime.

Katarína Pružincová, produktový manažér


Spoločnosť BLUESIDE svojou činnosťou poskytuje know how a zabezpečuje komplexnú podporu a servis finančným agentom s cieľom riadneho a včasného poskytovania finančných služieb.

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk