Naše služby

"S nami je podnikanie jednoduchšie"

Naša práca sa začína u Vás. Všetko, čo robíme, sa odvíja od Vašich požiadaviek. S garanciou kvality a odbornej starostlivosti zastrešujeme široké spektrum služieb.

Administrácia a servis

Servisné činnosti

Pomôžeme Vám s nevyhnutnou, no často zaťažujúcou administratívou pri sprostredkovateľskej činnosti:

  • Zabezpečíme kompletné spracovanie a aktualizáciu finančných agentov v informačnom systéme. Zároveň Vás odbremeníme od fyzickej evidencie všetkých dokumentov. Sledujeme za Vás plnenie podmienok pre kariérny rast a informujeme Vás o zmenách v pozíciách.

  • Poskytujeme kvalitné a rýchle spracovanie odovzdanej zmluvnej dokumentácie a zabezpečujeme kompletnú kontrolu zmlúv v súlade s legislatívnymi požiadavkami. S nami súčasne šetríte aj náklady v súvislosti s evidenciou dokumentov. A tiež Vám poskytujeme pomoc a podporu pri riešení intervencií na zmluvách.

  • Zhromažďujeme a pripravujeme všetky podklady k zabezpečeniu korektnej výplaty provízie. Vystavujeme detailný provízny výpis a zasielame Vám kompletné podklady k ich úhrade. Navyše vo Vašom mene vyriešime aj reklamácie vo vyplatených províziách.

Produktová podpora

Produktová podpora

S našimi produktovými špecialistami budete neustále v obraze a neujdú Vám žiadne nové informácie. Sprostredkujeme Vám vždy aktuálne analýzy a porovnania produktov, monitoring predaja a situácie na trhu. Uľahčíme Vám aj distribúciu produktových materiálov a tlačív.

IT systém

IT služby

Spracovanie zmlúv a výpočet provízií nebude predstavovať žiadny problém. Informačný systém MAXX Vám maximálne uľahčí prácu pri evidencii a kontrole zmlúv, vrátane flexibilných riešení intervencií. Produktové informácie, štatistiky a tlačivá nájdete prehľadne vždy na jednom mieste.

On-line služby

Online riešenia

Budúcnosť nie je neistá, je ONLINE. Prostredníctvom našich nástrojov budete pripravený na prichádzajúci online vek vo finančnom sprostredkovaní. Vašu prácu zefektívnime a urobíme jednoduchšou. Inovatívny prístup uplatňujeme a rozvíjame vo všetkých oblastiach našich činností.

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vieme, že vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou života a zároveň aj kľúčom k úspechu. Preto Vám ako jedna z mála spoločností na trhu ponúkame aj interné vzdelávanie. Program našich školení je určený pre začiatočníkov ako aj skúsených manažérov. V prípade individuálnych požiadaviek Vám pripravíme školenia špecializované pre potreby Vašej spoločnosti.

  • Ste začiatočník vo svete financií? V úvodnom školení Start up nadobudnete všeobecné poznatky pre kvalitný štart do práce, porozumiete finančnému trhu a základom podnikania. Prakticky si osvojíte zručnosti využiteľné v predajnom procese a oboznámite sa so základnými produktovými líniami.

  • Skúsený podnikateľ vie, že v obchode už nestačí len produkt odprezentovať. Dnešný trh a klienti vyžadujú viac. Ďalším školením si prehĺbite obchodné zručnosti a vyskúšate nové predajné nástroje. Zdokonalíte sa v budovaní vzťahov s klientmi a získate istotu pri vzájomnej komunikácii. Naučíte sa čítať nákupné signály, zvládať námietky a využívať ich pre úspešné uzatvorenie obchodu.

  • Nároky, prístup a motivácia ľudí vo Vašom tíme sa mení. S našim programom získate užitočné rady ako viesť, motivovať a zvýšiť výkon svojho obchodného tímu. Zároveň nájdete inšpiráciu k rôznym pohľadom na rozvoj vlastnej osobnosti. Manažérska akadémia je zameraná na celkovú efektívnu a systematickú prácu manažéra.

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk