Naše služby

"S nami je podnikanie jednoduchšie"

Naša práca sa začína u Vás. Všetko, čo robíme, sa odvíja od Vašich požiadaviek. S garanciou kvality a odbornej starostlivosti zastrešujeme široké spektrum služieb.

Administrácia a servis

Servisné činnosti

Pomôžeme Vám s nevyhnutnou, no často zaťažujúcou administratívou pri sprostredkovateľskej činnosti:

  • Zabezpečíme kompletné spracovanie a aktualizáciu finančných agentov v informačnom systéme. Zároveň Vás odbremeníme od fyzickej evidencie všetkých dokumentov. Sledujeme za Vás plnenie podmienok pre kariérny rast a informujeme Vás o zmenách v pozíciách.

  • Poskytujeme kvalitné a rýchle spracovanie odovzdanej zmluvnej dokumentácie a zabezpečujeme kompletnú kontrolu zmlúv v súlade s legislatívnymi požiadavkami. S nami súčasne šetríte aj náklady v súvislosti s evidenciou dokumentov. A tiež Vám poskytujeme pomoc a podporu pri riešení intervencií na zmluvách.

  • Zhromažďujeme a pripravujeme všetky podklady k zabezpečeniu korektnej výplaty provízie. Vystavujeme detailný provízny výpis a zasielame Vám kompletné podklady k ich úhrade. Navyše vo Vašom mene vyriešime aj reklamácie vo vyplatených províziách.

Produktová podpora

Produktová podpora

S našimi produktovými špecialistami budete neustále v obraze a neujdú Vám žiadne nové informácie. Sprostredkujeme Vám vždy aktuálne analýzy a porovnania produktov, monitoring predaja a situácie na trhu. Uľahčíme Vám aj distribúciu produktových materiálov a tlačív.

IT systém

IT služby

Spracovanie zmlúv a výpočet provízií nebude predstavovať žiadny problém. Informačný systém MAXX Vám maximálne uľahčí prácu pri evidencii a kontrole zmlúv, vrátane flexibilných riešení intervencií. Produktové informácie, štatistiky a tlačivá nájdete prehľadne vždy na jednom mieste.

On-line služby

Online riešenia

Budúcnosť nie je neistá, je ONLINE. Prostredníctvom našich nástrojov budete pripravený na prichádzajúci online vek vo finančnom sprostredkovaní. Vašu prácu zefektívnime a urobíme jednoduchšou. Inovatívny prístup uplatňujeme a rozvíjame vo všetkých oblastiach našich činností.

  • Či už hľadáte základné informácie o poistných produktoch, aktuálne kontakty poisťovní alebo Vás zaujíma cenové porovnanie poistenia – to všetko, a ešte oveľa viac, nájdete na našom portáli www.netfinancie.sk

  • VIPAPP Vám prináša možnosť prehľadného porovnania cien a priameho zazmluvnenia nielen poistenia, ale veľkého množstva ďalších produktov poisťovní a bánk, a to z pohodlia Vášho domova. Okrem toho na portáli www.vipapp.cz nakupujete výhodne u kľúčových partnerov a šetríte za produkty a služby, ktoré poznáte a používate (mobilné služby, gastronomia, cestovanie a mnohé iné). 

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vieme, že vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou života a zároveň aj kľúčom k úspechu. Ako jedna z mála spoločností na trhu ponúkame aj interné vzdelávanie. Program našich školení je určený pre začiatočníkov ako aj skúsených manažérov. Naše školenia zahŕňajú e-learning a systémové vzdelávanie. Zároveň Vám pripravíme špecializované školenia a workshopy podľa Vašich požiadaviek.

  • Osobitným finančným vzdelávaním nadobudnete poznatky a informácie, ktoré sú potrebné pre úspešné absolvovanie osobitnej skúšky v NBS v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní. Cieľom tohto vzdelávania je splnenie kritérií nevyhnutných pre vykonávanie Vašej činnosti vo finančnom sektore.

  • Systémové školenia Vás pripravia na prácu s interne využívanými aplikáciami, napr. informačným systémom MAXX, online platformu pre predaj poistenia Netfinancie.sk. Cieľom školení je pomoc a podpora pri budovaní vzťahov s klientmi a zjednodušenie získavania informácií.

  • U nás máte možnosť využiť špecializované školenia a workshopy pripravené podľa osobitných požiadaviek. Hlavným cieľom týchto školení je zdokonalenie vzájomnej spolupráce a rast výkonov Vašich obchodných tímov.

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk